Voor een echte dialoog met jongeren!
CD&V Zele
N°4 - 09/05/2017
 
 

Voor een echte dialoog met jongeren

Enkele weken geleden schreef de jeugdraad een open brief waarin zij het college van burgemeester en schepenen in gebreke stelt. De jongeren klagen aan dat ze van het college geen antwoord krijgen op een advies over alcoholgebruik op evenementen die door jeugdverenigingen worden georganiseerd. Een trieste illustratie van de de manier waarop deze bestuursmeerderheid met participatie omgaat. Voor CD&V moet het anders: we willen een echte dialoog met jongeren. En dat betekent een advies van de jeugdraad ernstig nemen, ook wanneer dit niet strookt met de eigen visie.


Lees meer ›

CD&V vraagt engagement voor eerstelijnszorg

De Vlaamse overheid lanceert een aantal proefprojecten om de dienstverlening aan zieken en zorgbehoevenden zonaal beter te organiseren. Zele werd gevraagd in te stappen. Zonder echte argumenten weigert de bestuursmeerderheid op die vraag in te gaan. OCMW-fractieleider Tom Schiettecat wees op ieders recht op kwalitatieve zorg, en pleitte ervoor dat Zele zich alsnog zou engageren.

 

Lees meer ›


LenteBBQ groot succes!

Op 1 mei werd onze jaarlijkse lenteBBQ alweer een ongelooflijk succes. Ook dit jaar groeide de groep sympathisanten stevig aan. Zoveel dat we deze keer 2 zalen nodig hadden om iedereen een plaatsje te geven.
Genieten van drie overheerlijke stukken gegrild vlees vergezeld van kraakverse groenten. Dankzij de hulp van onze vele vrijwilligers liep alles supervlot. Een feest voor onze leden en sympathisanten! Positive vibes en supertoffe sfeer vol energie. Onze achterban lijkt er volledig klaar voor.

Lees meer ›


Zeelse CD&V Senioren bezoeken OCMW

Donderdag 13 april brachten de CD&V senioren een bezoek aan het OCMW. Ze werden er verwelkomd door raadsleden Geert Verhelst en Tom Schiettecat die de werking van de OCMW-fractie schetsten. Nadien volgde een bezoek aan de sociale dienst, in de kantoren in de Padweg, waar diensthoofd Maria Claeys uitvoerig de verschillende aspecten van de dienstverlening toelichtte.

 

Lees meer ›

 

In Beeld: Beachfest 2017

Bekijk hier de beelden van het JONGCD&V Zele beachfest!

Lees meer ›

SAVE THE DATE


- JONGCD&V Zele Beachfest: 26 augustus 2017

VOLG ONS OP FACEBOOK


Contacteer ons

Lees meer ›


Disclaimer

Met deze maandelijkse nieuwsbrief wil CD&V Zele zoveel mogelijk Zelenaars informeren over wat er gebeurt in de Zeelse politiek.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u lid bent of omdat één van onze leden meende dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Indien u onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan u makkelijk uitschrijven door hieronder op 'Schrijf je hier uit' te klikken.


Schrijf je hier uit.

Kalender