Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief 19 - Mei 2019
Persoonlijke uitnodiging initiatiefgroepen
Beste Zelenaar,
Onze partij hecht veel belang aan dialoog. We zijn er immers van overtuigd dat de gemeentepolitiek beter wordt door de inwoners erbij te betrekken.
Dat willen we ook doen in Zele. Om die reden start de Zeelse CD&V-afdeling met initiatiefgroepen. Initiatiefgroepen zijn bijeenkomsten van mensen die in een korte periode twee of drie keer willen samenkomen en informatie en standpunten verzamelen over één concreet en afgelijnd onderwerp. Het resultaat hiervan is dan een korte en inspirerende nota voor de burgemeester of de schepen tot wiens beleidsdomein het behandelde thema behoort.
De initiatiefgroepen staan open voor iedereen die het goed meent met Zele. Je hoeft geen lid te zijn van de CD&V. Op die manier maken we een directe dialoog met de Zelenaar mogelijk.
Heb je interesse in onze initiatiefgroepen? Geef jouw naam, adres en e-mailadres door op bertvancauteren@skynet.be en we houden je voortaan op de hoogte.
De 4 initiatiefgroepen die de eerstkomende weken gepland zijn:
Sensibilisering klimaatacties
In deze initiatiefgroep zoeken we een antwoord op de vraag hoe we zoveel Zelenaars als mogelijk meekrijgen in het klimaatverhaal. Wat is hiervoor nodig? Wat is de beste manier voor het gemeentebestuur om zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken? Zijn er gemeentes waar soortgelijke initiatieven al ondernomen werden en hoe hebben zij dit aangepakt?
De eerste vergadering is op woensdag 19 juni 2019 om 19u. in het Gildenhuis (zaal 1 – boven).
De oprichting van een sociaal huis
Een sociaal huis is een plaats waar alle sociale diensten gegroepeerd zijn. Elke Zelenaar kan op deze ene plaats terecht voor alle administratieve en sociale dossiers, voor premies, uitkeringen en tegemoetkomingen. Het sociaal huis fungeert ook als een eerstelijns informatieloket en verwijst door naar andere dienstverlenende instellingen. In deze initiatiefgroep denken we na over de invulling die we aan het sociaal huis in Zele willen geven.
De eerste vergadering is op woensdag 5 juni 2019 om 20u. in het Gildenhuis (zaal 2 – boven).
Op weg naar een meer ambitieus en toekomstgericht landbouwbeleid
Het lokale landbouwbeleid stond in Zele de voorbije jaren op een laag pitje. Met onze initiatiefgroep nodigen we iedereen die zich bij de landbouw in Zele betrokken voelt uit om samen na te denken over een ambitieuzer, toekomstgericht landbouwbeleid. We gaan op zoek naar concrete en haalbare ideeën waar we in de gemeente snel werk van kunnen maken.
De eerste vergadering is op dinsdag 4 juni 2019 om 20u. in het Gildenhuis (zaal 3 – boven).
Een e-loket voor lokale economie en middenstand
In een e-loket is alle informatie met betrekking tot ondernemen verzameld: wetgeving, documenten, fiscaliteit,… Deze initiatiefgroep gaat op zoek naar goede praktijken in Vlaanderen en denkt na hoe de gemeentelijke website in functie van de lokale economie en middenstand kan geoptimaliseerd worden.
De eerste vergadering is op woensdag 19 juni 2019 om 20u. in het Gildenhuis (zaal 2 – boven).
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan één of meerdere van deze initiatiefgroepen?
Kom dan gerust af op de aangegeven datum en locatie. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.
 
Met vriendelijke groeten
 
CD&V Zele
Bert Van Cauteren
Voorzitter
Eekstraat 57, 9240 Zele
>
>
>
>