Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief 20- September 2019
Persoonlijke uitnodiging initiatiefgroepen
Beste Zelenaar,
 
Dit voorjaar zijn we gestart met initiatiefgroepen. Initiatiefgroepen zijn bijeenkomsten van mensen die in een korte periode twee of drie keer willen samenkomen en informatie en standpunten verzamelen over één concreet en afgelijnd onderwerp. Het resultaat hiervan is dan een korte en inspirerende nota voor de burgemeester of de schepen tot wiens beleidsdomein het behandelde thema behoort. Deze initiatiefgroepen staan open voor iedereen die het goed meent met Zele. Je hoeft geen lid te zijn van de CD&V. Op die manier maken we een directe dialoog met de Zelenaar.
In de maanden juni en juli hadden volgende initiatiefgroepen plaats of werden overlegmomenten bepaald:
Sensibilisering klimaatacties - isolatie van de Zeelse woningen
In deze initiatiefgroep worden de meest diverse acties uitgedacht die een positief effect hebben op het klimaat. De gemeente Zele ondertekende het burgemeestersconvenant. Dat is een engagement om mee te werken aan acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (vooral CO2 – koolstofdioxide). Een eerste actie hierrond is na te denken over hoe we de isolatiegraad van de huizen in Zele naar omhoog kunnen krijgen.
De eerste vergadering van deze initiatiefgroep heeft plaats op 4 september 2019 om 20u. in het Gildenhuis (zaal 1 – boven).
De oprichting van een sociaal huis
Een sociaal huis is een plaats waar alle sociale diensten gegroepeerd zijn. Elke Zelenaar kan op deze ene plaats terecht voor alle administratieve en sociale dossiers, voor premies, uitkeringen en tegemoetkomingen. Het sociaal huis fungeert ook als een eerstelijns informatieloket en verwijst door naar andere dienstverlenende instellingen. De initiatiefgroep vergaderde op 5 juni en bezocht de sociale huizen van Wetteren en Wichelen. Er werden heel wat inzichten en ervaringen opgedaan die hun nut zullen hebben bij de oprichting van een sociaal huis in Zele. In een volgende samenkomst van deze initiatiefgroep zullen deze ervaringen toegelicht worden, keuzes gemaakt en wordt een advies geformuleerd voor het collega van burgemeester en schepenen.
Eerstvolgende samenkomst: 4 september 2019 om 20u. in het Gildenhuis.
Op weg naar een meer ambitieus en toekomstgericht landbouwbeleid
Deze initiatiefgroep vergaderde op 4 juni en op 1 juli. Er werd afgesproken om de landbouw in Zele meer in de kijker zetten en er werden verschillende initiatieven voorgesteld zodat de Zelenaar de plaatselijke landbouw meer zal waarderen. In de eerstvolgende samenkomst worden hierin keuzes gemaakt en wordt een advies geformuleerd voor het college van burgemeester en schepenen.
De eerstvolgende samenkomst heeft plaats op dinsdag 5 november 2019 om 20u. in het Gildenhuis.
Een e-loket voor lokale economie en middenstand
In een e-loket is alle informatie met betrekking tot ondernemen verzameld: wetgeving, documenten, fiscaliteit,… Deze initiatiefgroep gaat op zoek naar goede praktijken in Vlaanderen en denkt na hoe de gemeentelijke website in functie van de lokale economie en middenstand kan geoptimaliseerd worden.
De eerste vergadering had plaats op woensdag 19 juni 2019. Er is dan afgesproken dat elk lid één provincie zou doorlichten op vlak van wat gelijkaardige gemeentes zoals Zele doen om de middenstand te ondersteunen: soorten acties, cadeau-bonnen, klantenkaarten, website vermeldingen, middenstandsverenigingen, subsidiebeleid,…
De eerstvolgende vergadering heeft plaats op 19 september 2019 om 20u. in het Gildenhuis.
 
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan één of meerdere van deze initiatiefgroepen?
Kom dan gerust af op de aangegeven datum en locatie. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.
 
Met vriendelijke groeten
 
CD&V Zele
Bert Van Cauteren
Voorzitter
Eekstraat 57, 9240 Zele
>
>
>
>