Het gemeentebestuur van Zele gaat voor een jaarlijks bedrag van 15.000 euro het verlies aan provinciale cultuursubsidies compenseren tot het einde van de legislatuur. De Cultuurraad reageert opgetogen. “Dit is een opsteker, want onze verenigingen hebben een lastig jaar achter de rug door corona. Niet enkel door het financiële aspect, maar ook omdat er zo weinig mogelijk is”, zegt Guido Geerinck, voorzitter van de Cultuurraad.

Dit is een opsteker, want onze verenigingen hebben een lastig jaar achter de rug door corona.

Tot 2019 konden Oost-Vlaamse, en dus ook Zeelse, cultuurverenigingen nog genieten van provinciale subsidies. Die zijn inmiddels weggevallen omdat de provincies niet langer verantwoordelijk zijn voor cultuur. “De gemeente ontvangen nog wel steun via het cultuurbudget van de Vlaamse overheid, maar omdat onze gemeente een aantal kwalitatief heel sterke culturele verenigingen telt, is dat maar een fractie zijn van het budget dat zij nu verliezen aan provinciale subsidies. De gemeente gaat bijgevolg een extra inspanning doen”, zegt schepen van Cultuur Thomas Bauwens (CD&V). “Omdat we het belangrijk vinden onze culturele verenigingen te blijven ondersteunen zodat ze het hoge niveau kunnen aanhouden, hebben we beslist - bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan - om de 15.000 euro die jaarlijks verloren is gegaan, bij te passen.”

De gemeente gaat een extra inspanning doen, omdat we het belangrijk vinden onze culturele verenigingen te blijven ondersteunen zodat ze het hoge niveau kunnen aanhouden.


 
Rondvraag
Concreet gaat het geld onder meer naar de muziekmaatschappijen, toneelverenigingen en het heemkundig museum in het Van Daelecentrum. “De gemeentelijke cultuurraad deed een rondvraag bij haar verenigingen”, zegt Guido Geerinck, voorzitter van de Zeelse cultuurraad. “Uit die rondvraag bleek dat onze culturele verenigingen samen ongeveer 15.000 euro per jaar minder subsidie ontvangen door het wegvallen van de middelen van de provincie. We vroegen het college van burgemeester en schepenen dan ook om een oplossing te zoeken. Dit is zeer welkom, want naast het wegvallen van de subsidies konden verenigingen het afgelopen jaar ook amper inkomsten werven uit activiteiten, spaghettifestijnen of andere initiatieven en daarnaast is er ook het gegeven dat de mensen elkaar niet kunnen zien én ze hun talenten niet kunnen benutten. We staan nu volop in de regen, maar we kijken enorm uit naar de zonneschijn”, besluit Geerinck.

We staan nu volop in de regen, maar we kijken enorm uit naar de zonneschijn.

  • Cultuur
  • Economie
  • Financiën