In 2013 werd met veel gedruis de bouw van een nieuwe sporthal aangekondigd. Ook CD&V steunde dit plan. Onze sportclubs moeten het al veel te lang doen met een tot op de draad versleten fabriekshal. Intussen wachten onze sportclubs alweer 4,5 jaar. Daarom vroeg CD&V op de gemeenteraad van 1 juni om garanties dat de nieuwe sporthal zoals beloofd in gebruik zou kunnen genomen worden op 1 september 2018. Die garantie kregen we jammer genoeg niet. Het schepencollege kan blijkbaar de looptijd van de procedures niet inschatten, die nog moeten doorlopen worden vooraleer met de bouw te kunnen starten. En dus tikt de klok verder. Intussen krijgen onze sportclubs geen duidelijkheid. Zij hebben recht op eerlijke communicatie.

 Eind vorige legislatuur kwam het dossier van de nieuwe sporthal eindelijk terug op tafel. Intussen hadden al enkele Zeelse clubs een plek gezocht in onze buurgemeenten om aan de slechte indooraccommodatie te ontsnappen.

Bij de start van deze legislatuur werd dan toch tot de bouw van een nieuwe sporthal beslist, met steun van CD&V. De sportclubs werden bevraagd en de noden in kaart gebracht. Ook CD&V diende een dossier in met ideeën en aanbevelingen over wat er allemaal in de sporthal zou moeten kunnen. Je kan onze 10 krijtlijnen hier terugvinden.

Intussen gingen 4,5 jaar voorbij. Door onenigheid binnen de meerderheid werden de voorbije jaren nauwelijks knopen doorgehakt, wat het planningsproces aanzienlijk vertraagde. Nu is het 5 voor 12. Als de sporthal – zoals beloofd – nog moet openen op 1 september 2018, moet alles erg snel en vlekkeloos verlopen.

En dus vroeg CD&V het schepencollege om een realistische tijdlijn op te stellen, zodat onze sportclubs tenminste weten of de gedane belofte kan gehouden worden.

Wat bleek? Het college slaagt er niet in om zo’n tijdlijn op te maken. Nochtans zijn aan vrijwel alle vergunningsprocedures wettelijke termijnen gekoppeld, of kan minstens de doorlooptermijn van een dossier worden ingeschat. Het moet met andere woorden perfect mogelijk zijn om een ideaal en een worst case-scenario op te maken.

Dat het college niet over die informatie zegt te beschikken, doet ons het ergste vermoeden, al hopen we het tegendeel. Het geduld van onze clubs is meer dan lang genoeg op de proef gesteld.

Het is dan ook hoog tijd dat het schepencollege open kaart speelt. Als 1 september 2018 niet langer haalbaar is, dan moeten de Sportraad en de sportclubs dat weten. In het voorjaar van 2018 moeten zij hun wedstrijdplanning al doorgeven voor het daarop volgende seizoen, met vaak stevige boetes als daar nadien wordt van afgeweken.

Een dossier te lang laten aanslepen is één ding, onze sportclubs daarvan het slachtoffer maken een ander. Het is hoog tijd voor eerlijkheid.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.