De coronacrisis treft ons allemaal, maar de al kwetsbare mensen voelen de crisis nog het hardst. Met hulp van het gemeentebestuur kon het Noodwinkeltje in Zele haar werking opnieuw opstarten.
Voor sommige Zeelse gezinnen is het ook zonder de coronacrisis al moeilijk om elke dag voldoende eten te hebben voor het hele gezin. Daarom staat Het Noodwinkeltje al jaren in voor een maandelijkse voedselbedeling in Zele. Door de coronacrisis kampte de organisatie echter met moeilijkheden. “Ons voedseldepot in Gent sloot omwille van de corona-maatregelen de deuren. Hierdoor geraakten we moeilijk aan onze producten. Bovendien behoren heel wat van onze vrijwilligers tot de risicogroep,” vertelt coördinator Michel Van Geeteruyen.

Geen actie ondernemen was in deze moeilijke tijd geen optie.

“Onze sociale dienst kreeg het signaal dat de voedselbedeling niet kon doorgaan”, vult schepen van sociale zaken Johan Anthuenis (CD&V) aan. “We zijn snel met de mensen van Het Noodwinkeltje in overleg gegaan om te bekijken hoe het gemeentebestuur kon ondersteunen zodat de voedselbedeling toch kon doorgaan.”

“Geen actie ondernemen was in deze moeilijke tijd geen optie Het gemeentebestuur heeft immers de regie in het beheer van de coronacrisis, maar we zijn ook het engagement aangegaan om een actieve rol te spelen in de uitbouw van een sterk kansenbeleid,” licht schepen van armoedebestrijding Tineke Lootens (CD&V) verder toe. “We zijn Welzijnsschakel, Meridiaan en de maatschappelijk werkers van onze sociale dienst bijzonder dankbaar dat ze onze oproep om bij te springen positief beantwoordden. Dankzij hen vonden we voldoende medewerkers om de voedselbedeling te garanderen. Het gemeentebestuur zorgde voor het nodige veiligheidsmateriaal (handgel, mondmaskers, handschoenen …).”

Het Noodwinkeltje werkt voor een groep mensen die vaak verstoken blijft van informatie. Daarom werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de bezoekers toegankelijke informatie aan te bieden over de geldende veiligheidsvoorschriften en de corona-maatregelen. Preventieve tips om eventuele spanningen thuis de baas te kunnen werden verspreid en het ‘Goed geZin(d) in je kot’-kansenplatform werd samen met de verschillende hulplijnen gepromoot.

Tineke Lootens: “Het is belangrijk dat we ook in deze crisissituatie onze meest kwetsbare gezinnen niet uit het oog verliezen, maar hen zo goed mogelijk blijven opvolgen en ondersteunen.”

“Het mooie is dat we mochten rekenen op spontane schenkingen. Restaurant Fleur de Lin zorgde voor verse soep en Neos schonk de chocoladepaashazen van hun afgelaste paasfeest. Op deze manier werd het toch Pasen in vele Zeelse gezinnen!”, besluit Michel.

Vorige week werden reeds 80 Zeelse gezinnen uit de nood geholpen met de voedselbedeling.

  • Armoede
  • Gelijke kansen
  • Sociale bescherming
  • Voeding