Nadat 2 raadsleden van Leefbaarder Zele het cruciale dossier van de testfase van het nieuwe Zeelse circulatieplan niet goedkeurden in de gemeenteraad van 21 april, ontstond een onoverbrugbare vertrouwensbreuk met coalitiepartner CD&V. Burgemeester Hans Knop: “Wie echte ambitie heeft voor Zele, moet consequent handelen. Zele heeft een stabiele meerderheid nodig, die ook in moeilijke dossiers op koers blijft en knopen durft doorhakken.” CD&V gaat daarom een nieuw partnerschap aan met Vooruit. 

Wie echte ambitite heeft voor Zele, moet consequent handelen.

Zele kampt al decennialang met problemen op het vlak van verkeersleefbaarheid. De voorbije 3,5 jaar werd dan ook hard gewerkt aan structurele maatregelen om daaraan te verhelpen. Op basis van doorgedreven studiewerk, waarvoor de opdracht steeds door een unanieme gemeenteraad werd gegeven, zou het veranderingsproces vorm krijgen. Alles stond in de steigers voor de start van een uitgebreide testfase van een nieuw verkeerssysteem op 1 juli. 

Het scheelde evenwel niet veel of het vele voorbereidende werk zou een maat voor niets zijn geweest. Leefbaarder Zele bezweek immers onder de druk in dit moeilijke dossier en weigerde de veelvuldig goedgekeurde principes nog langer te steunen. De oppositiepartijen N-VA en Open VLD kwamen eveneens terug op eerder genomen beslissingen. Alleen Vooruit toonde zich consequent. Ook raadslid Tamara Van Laere (Leefbaarder Zele) bleef loyaal aan de gemaakte afspraken en het bestuursakkoord. Zij verklaarde intussen als onafhankelijk raadslid verder te werken.

Er zat niets anders op dan op zoek te gaan naar partners die onze ambitie voor Zele écht delen!

Burgemeester Hans Knop: “Wanneer je dingen wil veranderen, ontstaat steeds een zekere weerstand bij een deel van de bevolking. Dat is onvermijdelijk. Als je daar niet tegen bestand bent, kan je de ambitie om Zele veiliger en gezelliger te maken natuurlijk nooit waarmaken. Er zat dus niets anders op dan op zoek te gaan naar partners die onze ambitie voor Zele écht delen.”  

 Om die reden ging CD&V in gesprek met Vooruit. Daaruit bleek overduidelijk dat de partij de in het lopende meerjarenplan opgenomen beleidsdoelen kan onderschrijven. Niets stond een samenwerking in de weg. 

 Serdar Celik: “We hebben nog 2,5 jaar te gaan tot het einde van de legislatuur. Er zijn de voorbije jaren onmiskenbaar belangrijke veranderingsprocessen op heel wat domeinen in gang gezet. Dat was ook broodnodig. Wij willen Zele de nodige stabiliteit bieden om daarin door te zetten.” 

 Binnen het nieuwe college zal Serdar Celik het bevoegdhedenpakket van zijn voorganger  overnemen. Hij wordt dus verantwoordelijk voor onderhoud openbaar domein, parken en aanplantingen, openbaar groen, milieu, afvalbeleid, bestrijding zwerfvuil, recyclagepark en sport.

 Serdar Celik toont zich alvast ambitieus: “Binnen een aantal weken wil ik een plan op tafel leggen met maatregelen om alvast de straten in onze winkelkern netter te maken. De vele sigarettenpeuken, papiertjes en blikjes zijn iedereen al veel te lang een doorn in het oog. Het nieuwe recyclagepark is in volle ontwikkeling. Ik wil me snel inwerken in dit dossier, zodat ik dit samen met collega Johan Anthuenis tot een goed einde kan brengen. Samen met schepen Thomas Bauwens zet ik mijn schouders onder het bomenplan en ook de opmaak van een masterplan voor sport- en wandelpark Ter Elst wordt een prioriteit.”

 Onafhankelijk raadslid Tamara Van Laere blijft eveneens deel uitmaken van de bestuursmeerderheid: “We hebben zo’n enorme weg afgelegd. Ik vind het onbegrijpelijk dat mijn voormalige partij die samenwerking opblies. Ik ben ervan overtuigd dat de verandering die Zele nodig heeft, is ingezet. Afspraken zijn er om nagekomen te worden. Daarvoor ben ik in de politiek gestapt, niet om politieke spelletjes te spelen.” 

 

Op de gemeenteraad van 2 juni zal een motie van wantrouwen worden neergelegd, waarmee het huidige college wordt ontbonden. Met een voordrachtsakte wordt het nieuwe schepencollege vervolgens definitief geïnstalleerd. 

  • CD&V in Dialoog
  • Verkiezingen
  • Ondernemen