‘Hart voor je buur(t)’ … Deze centrale gedachte bundelt voortaan alle gemeentelijke initiatieven waarmee Zele de sociale samenhang in haar buurten en wijken wil versterken. Of het nu gaat over veiligheid, gezelligheid, netheid, zorg voor elkaar of het stimuleren van ontmoeting tussen buren: met een hart voor je buur(t) maken Zelenaars mee het verschil! Die ambitie wordt alvast concreet gemaakt in de samenwerking met het online-wijkplatform Hoplr.

Dat het Zeelse gemeentebestuur de Zeelse schoolomgevingen, buurten, straten en pleinen aangenamer wil maken, is al langer bekend. Om daarin te lukken wil het zoveel mogelijk Zelenaars overtuigen mee op de kar te springen. Precies dat is de kern van het ‘Hart voor je buur(t)’-project: buurtgerichte zorg, ontmoeting, onderhoud van het publiek domein en veiligheid in de buurt tot een gedeelde verantwoordelijkheid maken. “Op die manier wordt de samenhang in de Zeelse wijken gestimuleerd en het wijkgevoel versterkt. Want Zele is van ons allemaal”, zegt burgemeester Hans Knop, verantwoordelijk voor participatie.

En dus stelt het gemeentebestuur zich het ambitieuze doel ervoor te zorgen dat haar inwoners steeds op de hoogte zijn van wat er leeft in hun gemeente en wijk, hun buren kennen en waar nodig zelf initiatief nemen. Hiervoor gaat de gemeente in zee met Hoplr. Dit online-platform biedt wijkbewoners en het gemeentebestuur de mogelijkheid om informatie te verspreiden op wijkniveau. Zonder tussenkomst van het gemeentebestuur nemen gebruikers rechtstreeks contact op met buren indien ze een vraag hebben of een helpende hand kunnen gebruiken. Ze blijven op de hoogte van de activiteiten van het buurtcomité en de gemeente, en zijn slechts een klik verwijderd van de wijkagent.

“Met Hoplr willen we het contact tussen buren versterken en het engagement binnen een wijk verstevigen. Buren kunnen hulp aanbieden, spullen uitwisselen, babysitters zoeken, initiatieven lanceren en zo veel meer. Het zal er voor zorgen dat buren elkaar ook in het echt ontmoeten en elkaar leren kennen,” legt schepen van Buurt- en wijkwerking Thomas Bauwens uit.

Het gemeentebestuur informeerde zich grondig bij gemeenten die al succesvol gebruik maken van Hoplr en zal jaarlijks ongeveer 7.500 euro betalen om elke Zelenaar toegang tot Hoplr te bieden. “Omgerekend kost het jaarlijks dus nog geen halve euro per Zelenaar om Zele sterker te maken en efficiënter met elkaar te communiceren. Dat is een kleine prijs voor zoveel meerwaarde,” meent Bauwens, tevens schepen van Financiën.

De voorbije weken promootte Zele de komst van Hoplr met banners in het straatbeeld en teasers op de broodzakken van de Zeelse bakkers. De komende weken volgen nog meer acties om Zelenaars over de streep te trekken. “We hopen nog dit jaar minstens 30% van de Zeelse huishoudens te kunnen overhalen aan te sluiten,” besluit Thomas Bauwens.

In het weekend van 7 maart zullen alle inwoners een brief ontvangen met meer informatie over de werking van Hoplr en de instructies om vrijblijvend een account aan te maken. Wie meer wil weten over het platform, kan terecht op www.hoplr.com. Eerstdaags gaat ook de webpagina www.zele.be/hartvoorjebuurt online.

  • Participatie
  • Wijken & buurten
  • Zorg