Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Lange Akker in Zele. Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfssites een nieuwe bestemming. Enkele partijen bundelen hun krachten om de voormalige bedrijfssite aan de Lange Akker te herontwikkelen naar een kleinschalig woonproject met veel groene ruimte.

Verschillende partners slaan de handen in elkaar om een mooi woonproject te realiseren met groene ruimte.

''Via brownfieldconvenanten blazen we verwaarloosde sites nieuw leven in. Dat zal ook gebeuren voor de site Lange Akker in Zele. Verschillende partners slaan de handen in elkaar om een mooi woonproject te realiseren met groene ruimte.” - Hilde Crevits  

De voormalige bedrijfssite aan de Lange Akker in Zele bestaat uit een verouderd bedrijfsgebouw dat beperkte tijd als gemeentelijke sportzaal in gebruik was, een aantal onbebouwde terreinen en een verlaten supermarkt. De site is gelegen in woongebied, vlakbij het centrum van Zele. Het terrein heeft heel wat potentieel maar is momenteel verwaarloosd en onderbenut.

De gemeente heeft de voorbije maanden voor de site Lange Akker en de directe omgeving een ruimtelijke visie laten opmaken door een ontwerpbureau, begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester. Omdat de site Lange Akker centraal ligt, wordt gekozen voor een kleinschalig kernversterkend woonproject. Het centrum van Zele kent grote woondichtheden, dus wil de gemeente in een inbreidingsproject voorzien op schaal van de wijk, met veel groene ruimte.

Door de herontwikkeling zal het gebied gesaneerd, gerevitaliseerd en toegankelijk worden. Het project voorziet in een duurzame woonontwikkeling rond een grote, publiek toegankelijke, groene binnenruimte met een doorgang voor trage weggebruikers doorheen het hele gebied.

Binnenkort volgt een inspraak- en informatieperiode. Gedurende die 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan dan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.

 

  • Bebloeming & stadsverfraaiing
  • Gebouwen & infrastructuur
  • Leefmilieu & natuur
  • Wonen