Dag Pieter en Tineke! 1 juni 2021 is voor jullie beiden toch wel een speciale dag, mogen we zeggen. We staan namelijk even stil bij 'de dag van het kind.' Iets waarvan jullie veel kaas hebben gegeten. Jij, Pieter, als schepen van Jeugd en jij, Tineke, als schepen van onderwijs en als spilfiguur bij ROTZ, huis van het kind.

Het zou elke dag 'dag van het kind' mogen zijn! 

Is een dag van het kind echt nodig?

Tineke: Net zoals 'dag van het gezin' en vele andere dagen, zou het elke dag ‘dag van het kind’ mogen zijn.

Pieter: Elke dag 'dag van het kind', daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Die ‘dagen van’ zijn een beetje een gimmick. Als                       initiatief om eens expliciet aandacht te vragen voor kinderen en kinderrechten, en voor de stem van kinderen en                               jongeren, is zo’n dag van het kind natuurlijk wel een goede zaak. We spreken heel vaak ‘over’ kinderen en jongeren, we                   spreken soms nog te weinig ‘met’ kinderen en jongeren. En laat dat nu juist echt belangrijk zijn.

Absoluut!

In Zele gebeurt er toch heel wat rond en voor kinderen en jongeren. Welke initiatieven hebben jullie al verwezenlijkt om kinderen en jongeren in Zele een stem te geven? 

 Tineke: Tgoh, Ik denk dan vooral aan alle initiatieven en activiteiten binnen het Huis van het Kind (ROTZ) en aan de 2 nieuwe                         brugfiguren Elke en Tessa, die het contact tussen ouders en scholen willen versterken, zodat kinderen en jongeren alle                   groei- en leerkansen krijgen.                                                                                                                                                                                     Hierbij probeer ik zeker alle kinderen een stem te geven, maar in het bijzonder ook kinderen die het om welke reden                       ook moeilijker hebben. Tijdelijk of permanent. Ik denk dan bijvoorbeeld door financiële zorgen thuis, door                                           taalproblemen, door ziekte of door een beperking,  …                                                                                                                                         Daarom ben ik dan ook enorm blij met het TAALbubbelZ-traject. Dat is een subsidieproject waarbij we taalstimulerende                 activiteiten aanbieden na school en tijdens de schoolvakanties. Dit traject bestaat uit verschillende activiteiten zoals:                         Binnen-babbelbad, Buiten-babbelbad, Met Lola in het Taalbad, Connectbubbelz, …                                                                                     Momenteel zijn we ook bezig met het voorbereiden van het Kansenplatform. Een nieuw samenwerkingsverband om                       met vele partners binnen het gezin- en kansenbeleid in Zele alle kinderen en jongeren maximale kansen te geven om te                 kunnen groeien en deel te nemen aan de samenleving, ook op vlak van taal, vrije tijd en werk.                                                                 Komende maand zullen we ook de UiTPAS! lanceren. Op deze manier kunnen we ook drempels (info, praktisch,                                 financieel) wegwerken om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het gemeentelijke                       vrijetijdsaanbod. Later hopen we dit vrijetijdsaanbod nog verder uit te breiden met ook niet gemeentelijke activiteiten                    en initiatieven.                                                                                                                                                                                                              Je ziet, we zetten heel sterk in op elk kind telt mee en voor elk kind een toekomst.

Pieter:  In Zele hebben we een heel actieve jeugdraad, een groep jongeren die de stem van kinderen en jongeren laten klinken                   naar het gemeentebestuur toe. De jeugdraad is dan ook een heel erg belangrijke partner voor ons. Enkele maanden                       geleden peilde de jeugdraad bij enkele honderden Zeelse kinderen en jongeren naar hoe ze zich voelden in die                                 bijzondere coronaperiode. Uit deze belangrijke bevraging bleek dat het mentaal welzijn toch wel onder druk staat en dat                 een belangrijke groep aangaf nog nauwelijks buiten te komen. Op dit moment zijn we samen met jongeren van de                           jeugdraad en van Jeugdcentrum Juvenes projecten aan het uitwerken om kinderen en jongeren uit hun kot te halen,                         om opnieuw kansen tot sociaal contact te creëren, ook voor die groep voor wie dat niet evident is.                                                         Als schepen van jeugd ben ik dan heel erg blij om met zo’n gemotiveerde jongeren te kunnen samenwerken.

Geniet van die eindeloze zomervakantie! 

Inderdaad! zo te horen zijn jullie echt heel goed bezig om onze Zeelse kinderen en jongeren te horen en in te spelen op hun noden en behoeften. Jullie hebben zeker en vast zelf ook boeiende herinneringen uit jullie kindertijd?

 Tineke: Absoluut! Ik heb er heel veel! Ik denk dan aan de logeervakanties bij oma & opa in het verre West-Vlaanderen (Gistel),                       de lange zomeravonden waarop ik samen met mijn 2 broers en zus telkens een nieuw kamp bouwde in de tuin,                                 de dagtochten met hele gezin in onze Vlaamse natuur, de zalige kampdagen met de jeugdbeweging (10 dagen op KSA-                     kamp als lid en nadien als leiding), … Een super zalige tijd. Onbezorgd kind kunnen zijn en de wereld ontdekken. Dat wil                   ik onze Zeelse kinderen ook graag geven! 

Pieter: Het eerste dat bij me opkomt is dat gevoel van eindeloosheid van die zomervakantie dat ik als kind echt wel had. Eens je                 wat ouder bent is het soms opletten of die zomer is weer zo voorbij gevlogen (lacht), maar als ik kind beleefde ik dat als                   een zalige periode waar geen einde aan leek te komen. ’s Ochtends speelden we (of ‘hielpen’ bij het werk) in de tuin en                   ’s namiddags zaten we paraat voor de belangrijke bergrit in de Ronde van Frankrijk. Ik ben nogal een fervent                                     wielerliefhebber, en dat wortelt misschien toch wel in de zomervakanties uit mijn kindertijd!                                                                   Grote vakantie is natuurlijk ook de tijd van op kamp gaan. Echt een fantastische ervaring die ik alle kleine en grote                             kinderen toewens. Op kamp gaan staat garant voor onvergetelijke ervaringen!

Beleef de mooiste 'zomerschool' van het leven! 

Hopelijk kunnen we alle kinderen en jongeren in Zele nog veel zorgeloze zomers bezorgen! Nog een heel klein vraagje om af te sluiten: Wat zouden jullie onze Zeelse kinderen en jongeren nog graag willen meegeven?

Tineke: Dat  is voor mij vrij simpel! Geniet van het kind en jong zijn. Zoek en sluit je aan bij een jeugdbeweging of vereniging                          (sport, cultuur, …) waarin je andere kinderen en jongeren kan leren kennen, samen plezier kan maken en waarin je                          tegelijkertijd jouw interesses en talenten verder kan ontdekken en ontplooien.                                                                                            Beleef de mooiste “zomerschool” van het leven. 

 Pieter: Tot anderhalf jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat deze dingen ooit verboden zouden zijn: op een speeltuin               spelen, met een groepje vrienden over straat lopen, mekaar een knuffel geven,…  Daarom is mijn boodschap aan                             kinderen en jongeren: geniet met volle teugen van die dingen! Speel buiten! spreek af met vrienden! Hang rond! En                           geniet van die hopelijk eindeloze zomervakantie!

             

Laat ons hopen dat de kinderen en jongeren inderdaad snel terug 'jong' mogen zijn! Bedankt voor jullie tijd, Pieter en Tineke! 

  • CD&V in Dialoog
  • Gezinsbeleid
  • Jeugd