10 krijtlijnen voor Zeelse indoor-sportinfrastructuur binnen een activerend sportbeleid

 

CD&V Zele heeft van meet af aan gesteld dat het gemeentebestuur de keuze diende te maken voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site Zandberg. Dure studies besteld door de bestuursmeerderheid waren hier niet voor nodig (en gaven CD&V overigens over de hele lijn gelijk).  De renovatie van sporthal VHVD of de bouw op een andere locatie zijn nooit haalbare pistes geweest voor CD&V. In de aanloop naar de verkiezingen in 2012 sloten alle Zeelse partijen zich aan bij dit standpunt.

De uitbouw van een volwaardig lokaal sportbeleid is enkel mogelijk mits ook een voldoende degelijke indoor sportinfrastructuur lokaal wordt aangeboden. De Zeelse situatie is niet langer houdbaar en een gemeentelijk initiatief dringt zich reeds jaren op. Met een Toekomstgroep aangevuld met geïnteresseerde externen boog CD&V zich het voorbije jaar over dit dossier van de gemeentelijke sporthal.

De investeringskosten van een moderne sportaccommodatie zijn doorgaans vrij hoog.  Indien geen doordachte keuzes worden gemaakt kunnen ook de exploitatiekosten hoog oplopen.  Een duidelijke inschatting van de actuele en toekomstige behoeften is bijgevolg aangewezen.  Voor het bepalen van deze behoeften op gemeentelijk niveau wordt best uitgegaan van de verschillende sportfacetten die verband houden met het gebruik van de lokale sportinfrastructuur [aantal inwoners, de specificiteit van de bevolking, het aantal (recreatie)sportclubs en de beschikbare (gewenste) sportgebruiksuren, de reeds aanwezig zijnde sportaccommodaties, de schoolbevolking, de noden van de individuele niet-georganiseerde (recreatieve) sportbeoefenaar,… (zie behoefteonderzoek Bloso)].

Voor CD&V bestaat er geen enkele reden om nog langer te talmen met de realisatie van een gemeentelijke sporthal.  De aftandse toestand van VHVD noopt tot een prioritair actiepunt.  Eenmaal het gemeentelijke complex is gerealiseerd kan worden overgegaan tot de sanering van de site VHVD. Voor CD&V dient daarbij geopteerd voor een gemeentelijk inbreidingsproject waarbij het gemeentebestuur een duidelijke regierol opneemt bij de realisatie van een volwaardige woonfunctie voor het gebied in de Lange Akker.


LEES HIERONDER DE VOLLEDIGE NOTA.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.