De coronacrisis heeft een ernstige impact op heel wat bedrijven, ook in Zele. Om die impact te  milderen kunnen ze rekenen op een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen van de Vlaamse en  de Federale overheid. Een lokale overheid beschikt over beperktere middelen, maar ook Zele wil  doen wat het kan om economisch mee het verschil te maken.  

Thomas Bauwens, schepen van financiën: “Om onze ondernemers zoveel mogelijk zuurstof te  geven, stellen we alvast de uiterste betaaldatum van de bedrijfsbelastingen uit met vier maanden  bovenop de standaard geldende 2 maanden. Dat maakt dus 6 maanden betalingsuitstel in totaal.  Hopelijk biedt dat toch al enige ademruimte.”   Daarnaast engageert Zele zich om de facturen van lokale handelaars te betalen binnen de 14  dagen na ontvangst. “Dat moet verhinderen dat zij in cashflowproblemen komen. Marktkramers  hoeven ook geen standgeld te betalen voor markten die niet zijn doorgegaan. Zij die al voor een  heel jaar hebben betaald, zullen een verrekening krijgen. Ook het debiteurenbeheer wordt licht  aangepast. Voor Zelenaars die door de coronacrisis in een moeilijke financiële situatie terecht zijn  gekomen, stellen we ons flexibel op en gaan we steeds in overleg op zoek naar oplossingen op  maat. Tot slot schort het AGB de concessiebijdrage voor de horecazaken binnen de gebouwen van  het AGB,  op voor april en mei. Mochten de horecazaken ook na mei nog niet open mogen voor  het publiek, zullen we deze maatregel opnieuw bespreken binnen het directiecomité van het AGB.  We hebben nog geen zicht op de gevolgen van de crisis voor de gemeentelijke financiën en dus  moeten we doordacht tewerk gaan, maar dit zijn alvast maatregelen die we snel konden nemen,”  zegt Bauwens. 

De voorbije weken vergaderde het gemeentebestuur ook intensief met de  middenstandsorganisaties in een tasforce lokale economie.  Samen werken ze maatregelen uit die  een doorstart van het lokale handelsapparaat mogelijk maken eens de federale overheid de  crisismaatregelen terugschroeft. Die maatregelen moeten tegelijk het fundament leggen voor een  belevingskader dat Zele ook aantrekkelijk maakt om in te ondernemen en te winkelen op lange  termijn.   Burgemeester Hans Knop: “We hoeden ons voor een opbod aan blinde maatregelen. Door  doordacht met de centen om te springen en ze daar in te zetten waar ze echt nodig zijn, kunnen  we doen wat moet zonder onze financiële situatie te ondermijnen. Voorlopig hebben we  daardoor ruim 160.000€ kunnen vrijmaken voor initiatieven die Zelenaars ertoe moeten  aanzetten onze lokale handelaars te ondersteunen door vanaf nu zoveel mogelijk lokaal te blijven  kopen. Dat komt bovenop de middelen die we al inzetten voor communicatie‐ en  beschermingsinitiatieven ten aanzien van de Zeelse bevolking. We bekijken ook op welke manier  we Zeelse gezinnen die door de crisis werden getroffen het best kunnen ondersteunen.” 

  • Economie
  • Financiën
  • Ondernemen