Met hun zitpenning van de gemeenteraad van maart, kopen de Zeelse CD&V-mandatarissen twee laptops aan die ze schenken aan de Zeelse scholen. Op die manier zet de fractie mee de schouders onder de oproep van het Zeelse gemeentebestuur.
Gebrek aan laptops
Het leren vanop afstand impliceert dat er een computer of laptop ter beschikking is om lessen te volgen en opdrachten te maken. Helaas is dat niet in elk gezin het geval. Eerder werd, binnen de schoot van de Vlaamse Regering, het initiatief genomen door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om 10.000 laptops te verzamelen en te verspreiden.

Jammer genoeg blijken de Zeelse scholen hierop geen aanspraak te kunnen doen. Ondanks het feit dat verschillende gezinnen het zonder computer of laptop moeten stellen, werd Zele niet weerhouden.

Het gemeentebestuur nam daarom afgelopen week zelf het initiatief om laptops in te zamelen voor de Zeelse schoolgaande jeugd. Er werd een oproep gelanceerd om computers te doneren.

Eventuele leerachterstand door de coronamaatregelen moet tot een strikt minimum worden beperkt.

Schenking
Fractieleider Kathleen De Munck: “Eventuele leerachterstand door de coronamaatregelen moet tot een strikt minimum worden beperkt. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen om de lessen die voorzien worden te kunnen volgen. Met de CD&V-raadsleden schenken we onze vergoeding voor de gemeenteraad van maart en kopen met het verzamelde bedrag twee laptops bij een lokale handelaar. We hopen op die manier onze Zeelse jeugd een duw in de rug te geven. Tegelijkertijd willen we de directies en leerkrachten van onze Zeelse scholen nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de vele extra inspanningen die ze leveren voor onze kinderen. We hopen dat anderen ons voorbeeld volgen, ook bedrijven en gezinnen die nog een pc op overschot hebben.”

Elk kind moet dezelfde kansen krijgen om de lessen die voorzien worden te kunnen volgen.

Wie een laptop wil schenken, kan hiervoor contact opnemen via de website van de gemeente: www.zele.be.

  • Gelijke kansen
  • Vorming
  • Onderwijs