Sinds 17 maart is campus Zele van AZ Sint‐Blasius gesloten voor alle raadplegingen, behandelingen en  onderzoeken. Enkel de dialyse‐afdeling is open gebleven. De positieve evolutie van de laatste weken  maakt het nu mogelijk dat campus Zele vanaf maandag 27 april, weliswaar met beperkte activiteit, zal  heropenen. 

“Dit doen we om het geheel van de dringende en noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk te spreiden  over de twee campussen en de veiligheid voor patiënten en bezoekers te verzekeren,” verklaart  algemeen directeur Karen Pieters.  Burgemeester Hans Knop: “Dat AZ Sint‐Blasius de dienstverlening in Zele terug opstart is bijzonder  goed nieuws. Mensen die dringende medische zorg nodig hebben, kunnen daardoor weer snel en  dichtbij huis geholpen worden. Dat spaart een onnodige verplaatsing uit en ontlast de centrale  werking van het ziekenhuis. Het is ook een belangrijk signaal: het ziekenhuis geeft hiermee aan dat het  haar zorgaanbod in Zele als een belangrijk onderdeel van haar werking blijft zien.”  

Wat betekent dit concreet? 

Enkel dringende en noodzakelijke raadplegingen en onderzoeken kunnen plaatsvinden. Het is de  huisarts of specialist die bepaalt welke afspraak dringend is. Bij twijfel over een eerder geplande  afspraak kunnen mensen bellen naar het centraal afsprakenbureau op 052 25 25 05.     Dringende en noodzakelijke medische beeldvorming is opnieuw mogelijk in Zele, echter enkel na  verwijzing door een (huis)arts, die de afspraak maakt voor de patiënt.      Ook in de pijnkliniek zijn dringende pijnbehandelingen opnieuw mogelijk in Zele,  na verwijzing  door een (huis)arts, die de afspraak maakt voor de patiënt.     Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de activiteiten veilig te laten verlopen. Elke patiënt  krijgt bij aankomst in het ziekenhuis een mondmasker en wordt gevraagd om ter plekke de handen te  ontsmetten.    De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de  wachtzalen zitten. Er is signalisatie om de social distance te waarborgen. Begeleidende familieleden  worden niet toegelaten.   Voor mensen die ziek worden en corona vermoeden, gelden nog steeds de volgende richtlijnen:  Meld u telefonisch aan bij uw huisarts (in het weekend bij de huisartsenwachtpost via 052‐730  100).  De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum COVID‐19 in  Dendermonde.    Wanneer iemand ziek is of een mogelijke besmetting vermoedt, moet hij/zij zijn afspraak  annuleren, via het nummer 052 252505. 

  • Gezondheid & welzijn
  • Volksgezondheid
  • Zorg