Het voorbije jaar is er hard gewerkt aan een ambitieus beleidsprogramma. De komende jaren wordt stevig geïnvesteerd in ruimte, infrastructuur en mensen. Het ganse meerjarenplan op twee pagina’s uit de doeken doen is natuurlijk onmogelijk, maar een overzicht van de meest in het oog springende projecten willen we je niet onthouden. Het volledige meerjarenplan vind je op www.zele.be/meerjarenplan2020-2025

 • MODERN BESTUUR OP ÉÉN LOCATIE

We reorganiseren onze dienstverlening en brengen alle teams samen op één centrale plaats. Het oude postgebouw wordt daarvoor een deel van het gemeentehuis. Door maximaal te digitaliseren, maken we onze werking ook moderner en een stuk klantvriendelijker.

 • FIETS- & WANDELVEILIGHEID PRIMEERT

Om asociaal gedrag op straat een halt toe te roepen, breiden we onze politie uit met een volwaardige verkeersdienst. We verdubbelen het bedrag voor de renovatie van voetpaden en bepalen een rangorde op basis van heldere criteria. Zo weet jij wanneer welke straat aan de beurt komt. De verkeersstromen sturen we bij om snelheid te remmen en doorgaand verkeer in de gemeente te ontraden. We investeren in veilige schoolomgevingen. ‘Veilig naar school’ mag niet langer alleen een slogan zijn. Stappers en trappers eerst!

 • SOCIAAL STERKER

Om de strijd tegen (kinder)armoede aan te gaan en het samenleven in onze diverse gemeente te versterken, geven we Zele het sociaal beleid dat het broodnodig heeft. We verhuizen ROTZ (Huis van het Kind) en onze sociale dienstverlening naar het oude postgebouw voor een betere samenwerking, versterken onze brugfiguurwerking en betrekken alle mogelijke partners bij een Kansenplatform. We willen een fijne toekomst voor élk kind.

 • AUTOLUWE WINKELKERN

Natuurlijk blijft het marktplein bereikbaar voor de wagen en ook parkeren zal beperkt mogelijk blijven, maar we zorgen toch vooral voor een aangename fiets- en wandelomgeving waarin onze winkels en horecazaken kunnen opbloeien. Een randparking op de site van de brandweerkazerne laat toe het merendeel aan auto’s van het marktplein te halen en die om te bouwen tot een groenere verblijfsruimte. We plannen een ondergrondse parking op de Zandberg. Zo lossen we de verkeersknoop op ter hoogte van De Wiek en de nieuwe sporthal én kunnen we de Zandberg omtoveren tot een gezellig evenementenplein.

 • NIEUWE WOONPROJECTEN

De oude seniorenwoningen in het Lindenhof vervangen we door moderne assistentiewoningen. We werken nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappij voor het project in de Stokstraat en de aanleunwoningen in de Lange Akker. De oude sporthal VHVD maakt plaats voor een klimaatvriendelijke woonwijk. Op de site Van Hassel komt een privaat woonproject voor mensen met een handicap. Bij elke woonontwikkeling voorzien we in uitgebreide en publiek toegankelijke groen- en speelruimte.

 • GROENE & PROPERE STRATEN

Het gemeentelijke veegplan is intussen ruim getest en versterkt. Ons groen- en bomenplan zal de komende jaren letterlijk zorgen voor meer zuurstof en betere luchtkwaliteit. Met het nieuwe recyclagepark moderniseren we de afvalinzameling. In partnerschap met jou en jouw buurt gaan we de strijd aan met onkruid en zwerfvuil. Ook de zwerfvuilcamera steekt daar een handje toe. We voorzien ook middelen om krotwoningen te kopen en op te ruimen.

 • EN ER IS MEER …

De nieuwe gemeentelijke sporthal is zo goed als klaar, maar ook onze brandweerkazerne en de gemeentelijke kleuterschool zijn dringend aan vervanging toe. Alvast 3 grote wegenis- en rioleringsprojecten staan nu al op stapel: Bos-/Wezepoelstraat, Veldekens-/Kortestraat en - in samenwerking met de gemeente Berlare - Kamershoek. We maken ook de plannen voor de inrichting van de stationsbuurt tot een mobipunt, de ontwikkeling van een recreatiezone in de kern van de gemeente en de opwaardering van het sport- en wandelpark. Alvast een nieuwe kantine met kleedkamers staat daar op de agenda.

 • GEZONDE FINANCIËN

Of we dit allemaal kunnen betalen? Jazeker. We zetten de beschikbare centen optimaal in en maken gebruik van het gezonde investeringsklimaat met zijn lage rentes. Ondanks alle voorziene projecten blijven de gemeentefinanciën gezond, met reserve voor de toekomst en zonder algemene belastingverhoging voor de Zeelse gezinnen. Met de autofinancieringsmarge wordt aangetoond of een lokaal bestuur de geplande investeringen kan betalen en logischerwijze moet dit hoger zijn dan 0. Gemeente Zele heeft met een bedrag van 900.000 euro een uitstekende balans.

 • Bebloeming & stadsverfraaiing
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid
 • Economie
 • Feesten en evenementenbeleid
 • Financiën
 • Gezondheid & welzijn
 • Jeugd
 • Klimaat
 • Koning Fiets
 • Lokale besturen
 • Mobiliteit & openbaar vervoer
 • Ondernemen
 • Onderwijs
 • Openbare werken
 • Opleiding
 • Participatie
 • Politie & veiligheid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.