Nieuws

Door de NV Aspiravi werd de milieuvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een windturbinepark met 4 windturbines aan de…

Lees meer

Sinds 2006 vormden CD&V en N-VA een hecht samenwerkingsverband in Zele, naar analogie met de moederpartijen op nationaal niveau.

Lees meer

JONGCD&V wil jongeren warm maken voor politiek en hen actief laten meewerken aan het beleid. Daarom tracht JONGCD&V haar…

Lees meer