Nieuws

Ook dit jaar was de zon van de partij op de beachvolley van de jong cd&v.Vele Zeelse jongeren konden opnieuw genieten van een…

Lees meer

De voorbije maanden hebben onze kandidaten in gans Zele huisbezoeken afgelegd teneinde de burgers te bevragen in het kader van…

Lees meer

Momenteel stelt CD&V Zele haar lijst op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.Een sterke selectie van de reeds gekende leden…

Lees meer

Reeds 1.091 leden begin juni!

Lees meer

Samen voor een winkelstraat met pit De voorbije maanden zijn verschillende handelspanden in de Kouterstraat, Oudburgstraat en…

Lees meer

Coördinatie van wegenwerken Vijf maal na elkaar het opengooien van dezelfde baan bij heraanleg van wegen. Dit kan beter worden…

Lees meer

Verkeersveiligheid Lokerenbaan moet beterDe verkeerssituatie op de Lokerenbaan blijft bijzonder gevaarlijk voor fietsers en…

Lees meer

HET MOET … PITTIGER! Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zele staat op een kruispunt. Willen we verder zoals de…

Lees meer

Op vrijdag 27 januari joudt onze lokale afdeling Zele haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt dit jaar plaats in de zaal…

Lees meer

De Zelenaars worden constant iets voorgelogen.  “We hebben 6 extra agenten aangeworven” zegt burgemeester Poppe op het VTM…

Lees meer

Gemeenteraadslid Hans Knop (CD&V) wordt de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nationaal voorzitter Wouter…

Lees meer

Door de NV Aspiravi werd de milieuvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een windturbinepark met 4 windturbines aan de…

Lees meer