ZORGEN VOOR MILIEU & NATUUR

 Onze topprioriteiten

 • Tegen zwerfvuil en sluikstorten

We voeren de strijd tegen zwerfvuil op. Zwerfvuil ontsiert niet alleen onze straten en bermen, rondzwervend plastic tast ook de natuur aan, komt in ons voedsel terecht en doodt tal van dieren. We zetten in op sensibilisering. Opruimacties en projecten zoals Propere Pioniers ondersteunen we maximaal. We gaan ook op zoek naar instrumenten om de pakkans voor sluikstorten te verhogen.

 • Meer groen op straat

De gemeentemonitor toon dat er in het volgebouwde centrum van Zele veel te weinig groen is. Meer groen zorgt voor meer zuurstof en maakt onze publieke ruimte aangenamer. Met groenslingers zijn er zelfs in dichtbebouwde straten mogelijkheden. Het bedrijventerrein kunnen we veel kwaliteitsvoller maken door het te verfraaien met bomen en aanplantingen. En met diepwortelende boomsoorten moet het mogelijk zijn om opnieuw een aantal boomlanen te creëren.

 • Klimaatgemeente

Ons klimaat verdient alle mogelijke bescherming. Wat in Zele gebeurt is misschien een druppel op een steeds hetere plaat, maar wie lokaal actie onderneemt, draagt zijn steentje bij aan de globale opwarmingsproblematiek. We willen Zele tot een echte klimaatgemeente laten uitgroeien.

 • Schone lucht

Er zit te veel fijnstof in de lucht in Zele, dat leren projecten zoals Airbezen en Curieuzeneuzen ons. Dat fijnstof is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Schone lucht is een prioriteit. Minder autoverkeer is de sleutel tot succes. Ook daarom dus moet het dichtbebouwde centrum van Zele, waar de fijnstofconcentratie het hoogste is, fiets- en wandelvriendelijker worden. Door doorgedreven te investeren in goede voet- en fietspaden wordt stappen en trappen gepromoot. Met schoolstraten willen we gaan voor autovrije schoolomgevingen tijdens de schoolspits, schone lucht inbegrepen.

 • Vuilbakkenplan

Zwerfvuil is een pest. Sommigen zijn van mening dat het plaatsen van vuilbakken zwerfvuil en sluikstorten in de hand werkt. Die redenering volgen we niet. Vuilbakken die goed geplaats worden, en zo ontworpen zijn dat ze sluikstorten uitsluiten, en een degelijke organisatie wat de regelmatige lediging van die vuilbakken betreft, kan wel degelijk een middel zijn om vuil uit onze straten en natuur te houden.

 • Een nieuw recyclagepark

Ons recyclagepark is te klein en verouderd. Een nieuw containerpark in het Wijnveld is gepland. Samen met de gebruikers van het recyclagepark willen we het aanbod evalueren en bijsturen waar nodig en mogelijk. De strijd tegen zwerfvuil is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Door het werken met een weegbrug wordt de kostprijs van betalende fracties fair berekend.

 • Promotie Groene Boorden

Onze Groen Boorden maken ons uniek en maken onze gemeente aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Ze zijn een prachtig samenspel van natuur en landbouw. Die troef moeten we veel meer uitspelen. Door mensen welkom te heten in onze Groene Boorden, bijvoorbeeld. Maar ook door de zorg voor onze natuur op te drijven. Vooral de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten moeten we opvoeren. Wanneer de klassieke controles niet werken, kunnen promotieborden voorzien van camera’s, of mobiel inzetbare camera’s  misschien een handje helpen.

DUURZAME ENERGIE

 Onze topprioriteiten

 • Meer zonnepanelen

In Zele is nog heel wat geschikte ruimte om de productie van zonne-energie te verhogen. Denk maar aan daken van publieke gebouwen, bedrijven, woningen,… We gaan op zoek naar de beste manier om deze vrije ruimte te benutten: via coöperaties zoals Denderstroom of via zonnedelen.

 • Beter isoleren

Door beter te isoleren kunnen we heel wat energie besparen. We maken een plan om het aantal goed geïsoleerde woningen in Zele drastisch te verhogen, waarbij we eigenaars en bewoners maximaal de weg wijzen naar de bestaande ondersteuning. Ze onderzoeken op welke manier de bouwmaatschappij hierin een partner kan zijn. We geven het goede voorbeeld door de eigen gemeentelijke gebouwen op termijn energie-neutraal te maken.

 • Groepsaankopen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert groepsaankopen groene stroom, zonnepanelen en elektrische fietsen. We willen meer mensen de weg wijzen naar deze initiatieven. Om vooroordelen en mentale drempels weg te werken is een veel actievere promotie nodig. We bekijken ook zelf de haalbaarheid van samenaankopen om oude huizen energiezuiniger te maken (dubbele beglazing, isolatie ...).

LOKALE PRODUCTIE

 Onze topprioriteit

 • Volks- en andere tuinen

De Zeelse volkstuin is een schitterend voorbeeldproject als het gaat over korte keten en duurzame lokale voedselproductie. CD&V wil de volkstuin sterker ondersteunen, door bijvoorbeeld mee te investeren in gemeenschappelijke delen, aanplanting en uniforme materiaalhokken. Maar ook met het vinden van een nieuwe vaste locatie in of dichtbij het centrum van de gemeente. De site rond De Wiek en de nieuwe sporthal biedt misschien wel mogelijkheden. We willen ook uitkijken naar kansen voor andere vormen van samentuinen, tot op buurtniveau met gemeenschappelijke kruidentuintjes. En we gaan op zoek naar een geschikte buurt voor het eerste Zeelse spilvarken, dat resten en keukenafval omzet in meststof en zo een kleine maar kostbare ecologische kringloop realiseert.

 • Korte keten

Door in te zetten op de korte keten ondersteunen we lokale landbouwers en groententelers. We besparen heel wat CO2-uitstoot op het transport van voedsel. Projecten zoals Buurderij en Voedselteams willen we actiever gaan ondersteunen en promoten. Misschien kunnen we het bereik vergroten door als gemeente een elektrische bakfiets ter beschikking te stellen waarmee bestellingen aan huis gebracht worden. Of misschien is een koppeling van lokale voedselverkoop met de wekelijkse rommelmarkt wel een leuke piste.

 • In de supermarkt

We willen dat mensen meer kunnen kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel en voor seizoensproducten op de plaats waar ze gewoon zijn hun boodschappen te doen. Hierover gaan we in dialoog met de handelszaken.

 • Het goede voorbeeld

Als gemeentebestuur geven we het goede voorbeeld. In samenspraak met de uitbaters van de keukens van de gemeenteschool en het OCMW-woonzorgcentrum kiezen we maximaal voor lokaal geproduceerd voedsel en seizoensproducten. In overleg met de bedrijven bekijken we de mogelijkheid van een gemeenschappelijke bedrijfsresto in de industriezone, waar de keuze voor lokaal, duurzaam en seizoensgebonden voeding een uitgangspunt is.