FIETS- & WANDELGEMEENTE

 Onze topprioriteiten

 • Rolstoel- en kinderwagentest voetpaden

Heel wat Zeelse voetpaden liggen er verschrikkelijk bij. Zeker voor minder mobiele mensen zijn ze vaak een onoverkomelijk obstakel om zich te verplaatsen. We willen een totaalrenovatieplan met duidelijke prioriteiten, zodat iedereen ruim vooraf weet wanneer de voetpaden in zijn of haar buurt worden aangepakt. Eén van de manier om te bepalen welke voetpaden eerst worden gerenoveerd is de rolstoel of kinderwagentest. Wanneer rolstoelen of kinderwagens niet comfortabel van het voetpad gebruik kunnen maken, stijgt het op de renovatielijst. Hellingsgraad, gelijkgrondse aansluiting met het wegdek, obstakels … We willen Zele toegankelijk maken voor elke stapper of roller.

 • Schoolstraten

Een veilige schoolbuurt is er één waar geen auto’s te vinden zijn, minstens wanneer de kinderen toekomen of weer naar huis vertrekken. CD&V wil werk maken van schoolstraten. Dat betekent dat we schoolomgevingen maximaal autovrij maken, minstens een halfuur voor de start van de school, én een halfuur na de schooluren.

 • Koning Fietsplan

CD&V wil van Zele een Koning Fietsgemeente maken. Waar mensen veel minder dan vandaag voor korte verplaatsingen de auto nemen. Een must als we uitstoot willen beperken, het klimaat redden en zorgen voor schone lucht. Een gemeente waar fietsers en voetgangers het uitgangspunt vormen bij de inrichting van de openbare weg. We organiseren onze verkeersstromen zo dat fietsers zich op elk moment veilig voelen.  Om het voor fietsers en voetgangers makkelijker, aangenamer en veiliger te maken om zich te verplaatsen in de gemeente denken we aan: een Zeels circulatieplan, een knip van het autoverkeer op de Kouter zodat autoverkeer zoveel mogelijk gedwongen wordt de omleidingswegen te gebruiken, uitbreiding van zone 30, meer fietsstraten en schoolstraten …

Voor wie in ons centrum moet zijn om er te winkelen  zorgen we ervoor dat onze handelszaken vlot bereikbaar blijven. We kiezen voor kortparkeren vlak bij winkelpanden voor wie slecht te been is, en richten randparkings in op wandelafstand van de winkelkern. In nauwe samenspraak met onze middenstand maken we werk van maatregelen om winkelen in Zele tot een echte beleving te maken. Wat dacht je van winkelkarretjes of fietskoeriers?

 • Fietsverbindingen

Niet alle wijken in Zele zijn op een fietsveilige manier met elkaar verbonden. CD&V wil werk maken van een comfortabel fietsnetwerk zodat we ons niet alleen snel, maar ook gezond doorheen Zele kunnen verplaatsen.   

 • Bankenplan

Zele heeft hele mooie plekjes voor fietsers en wandelaars. En ook onze pleinen kunnen ertoe dienen om  alleen of in fijn gezelschap te ontspannen. Alleen is vrijwel nergens een zitbank te bespeuren. CD&V wil een zitbankenplan om mensen uit te nodigen te genieten van onze fijne gemeente. Om zwerfvuil te vermijden zorgen we voor voldoende vuilbakjes, en bewaken dat die telkens voor het weekend worden leeggemaakt. We willen niet dat onze fiets-, wandel- en rustplekjes geteisterd worden door afvalbergen.

 • Verloederde straten

Het wegdek in een aantal straten is niet meer van deze tijd. Je davert er van je fiets. De Roskotstraat, Karel Haegensstraat, Kapellestraat, Kouterbosstraat, Raakstraat … Ze krijgen prioriteit, met absolute aandacht voor de fietsveiligheid.

 • Fietspleintje voor kleine starters

We willen van Zele een echte Koning Fietsgemeente maken. Maar fietsen vraagt wel wat behendigheid. Met een heus fietspleintje willen we onze starters alle oefenkansen bieden in een veilige omgeving. Genoeg geoefend? Dan mag fietsen op straat geen probleem meer zijn.

 • Fietsstalplan

Om de Zelenaar op de fiets te krijgen, moeten we er ook voor zorgen dat die fiets veilig en beschermd kan achtergelaten worden in de buurt van onze belangrijke voorzieningen. Samen met de Zeelse fietsers werken we een fietsstalplan uit, met laadpunten voor wie elektrisch fietst, en lockers voor wie zijn fietskledij even wil opbergen.

 • Peter- & meterschap fietspaden

Een groep vrijwilligers vragen we elk jaar al onze fietspaden te testen op comfort. Hun bevindingen nemen we op in een jaarlijks plan van aanpak. Zo maken we onze gemeente stap voor stap fietsvriendelijk.

 • Fietsen loont

Acties zoals ‘Met belgerinkel naar de winkel’ moedigen mensen aan hun boodschappen met de fiets te doen. In overleg met de lokale handelsverenigingen willen we bekijken hoe we dergelijke projecten nog kunnen uitbreiden. We zetten ook in op een incentivesysteem om het aantal kinderen dat met de fiets naar school komt te verhogen. Een project zoals in Bonheiden waar kinderen door met de fiets te rijden ‘dukaten’ kunnen verzamelen waarmee ze kunnen betalen op de kermis, toont dat dit werkt.

 • Fietsbib

Een Fietsbib is een sociaal tewerkstellingsproject waar tweedehands kinderfietsen hersteld worden en vervolgens ontleend aan gunstvoorwaarden. Wie niet kan of wil overgaan tot de aankoop van een nieuwe kinderfiets, kan zijn kind langs deze weg toch laten genieten van de fiets. Een mogelijke integratie in Rotz, de kringloopwinkel of een fietsherstelplaats aan het station, behoort tot de mogelijkheden.

 • Delen

Deelsystemen zijn de toekomst. Aan het station moet het mogelijk zijn een deelfiets te gebruiken. Op die manier maken we duurzaam woon-werkverkeer mogelijk voor mensen die in Zele komen werken. Er moet ook ruimte zijn voor een autodeelsysteem in Zele. Zoals in Schoten kunnen we starten met auto’s uit het gemeentelijke wagenpark te delen na de werkuren via een reservatiesysteem.