Beste Zelenaar

CD&V hecht veel belang aan een dialoog met jou. Want wie beter dan jij weet wat er in jouw buurt leeft, en wat er nodig is om wonen, werken en ontspannen in Zele aangenamer te maken?

Te vaak wordt beslist in vergaderzalen in het gemeentehuis, zonder jou daarbij te betrekken. Dat is niet meer van deze tijd. Daarom hebben we alvast voor ons verkiezingsprogramma zoveel mogelijk Zelenaars opgezocht. We hebben naar hen geluisterd tijdens onze 8400 huisbezoeken, op 10 WIJkraden en 4 open dialoogmomenten. We spraken honderden mensen, en dat leverde evenveel suggesties op. Deze bundel is daarvan het resultaat.

Natuurlijk is zo’n actiebundel nooit af. Er duiken altijd wel nieuwe dingen op die onze aandacht verdienen, en waar we samen aan kunnen werken. We hebben dus niet de pretentie volledig te zijn. En natuurlijk is niet alles wat hier staat neergeschreven haalbaar in 6 jaar tijd. We moeten elkaar niets wijsmaken.

Maar we geven wel duidelijke prioriteiten aan, en met de actiepunten die hier zijn opgesomd bewijzen we dat CD&V goed heeft geluisterd, en dat we staan te popelen om aan de slag te gaan.

Als je hier klikt kan je onze topprioriteiten voor de komende 6 jaar alvast terugvinden.

Laat je overtuigen om te kiezen voor de weg vooruit voor Zele!

 

Wil je al onze actiepunten voor één van onderstaande thema's? Klik dan op een thema naar keuze.

De weg vooruit naar meer veiligheid & respect

 • Veiligheid op straat
 • Echt respectvol samenleven
 • Modern en respectvol gemeentebestuur

De weg vooruit naar een proper, groen & klimaatvriendelijk Zele

 • Zorgen voor milieu & natuur
 • Duurzame energie
 • Lokale productie

De weg vooruit is veilig voor wandelaars, fietsers, kinderwagens en rolstoelen

 • Fiets & wandelgemeente

De weg vooruit geeft elke Zelenaar gepaste ondersteuning

 • Sociaal huis
 • Armoedebestrijding
 • Activeren
 • Sterke zorg

 De weg vooruit naar een Zele waar je graag thuis- & graag buitenkomt

 • Aangepast & betaalbaar wonen
 • Leefbare buurten
 • Gezelligheid troef
 • Evenementen, scholen, verenigingen en straffe wijken
 • Ondernemende winkelgemeente