Visie

Voor CD&V telt elke mens.

Respect en dialoog zijn ons handelsmerk.

We bieden kansen om te groeien, en vragen mensen die kansen ook te grijpen.

Want samenleven, dat is ook in Zele een verhaal van rechten en van plichten.

Meer levenskwaliteit voor al wie in Zele woont is onze grootste uitdaging.

Daarom gaan we voor uitstekend onderwijs,

Een ruim vrije tijds-, sport- en cultuuraanbod voor jong en oud,

Een gezonde leefomgeving en aangename, propere en groene buurten,

Zalige pleinen waar ontmoeting centraal staat,

Een levendige winkelkern,

Veilige wegen voor fietsers, voetgangers, kinderwagens en rolstoelen,

Groene boorden waar landbouw en natuur elkaar de hand geven, en zwerfvuil geen kans krijgt

Sterke zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft,

Kwaliteitsvolle en betaalbare woningen,

een kordate aanpak van asociaal gedrag.  

We praten niet over, maar met mensen

en bouwen bruggen tussen de Zeelse gemeenschappen.

 

Het evenwicht tussen mens, economie en natuur staat voor CD&V altijd centraal.

We kijken niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen,

en werken daarvoor in nauwe samenspraak met verenigingen en mensen die zich engageren voor anderen.