Viviane Van Lysebettens


Persoonlijke informatie
Viviane Van Lysebettens
Gehuwd met Marc De Weerdt. Mama van Fien, Aline, Elena. En trotse oma van Rune.
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Het thema arbeid en gezin, en in het bijzonder het belang van kinderopvang daarin, is iets wat mij al enkele jaren bezighoudt. Veel ouders hebben het moeilijk met de combinatie arbeid-gezin, zowel tijdens het schooljaar, als gedurende de schoolvakanties. Daarom is een aantrekkelijk aanbod van voor-en naschoolse opvang in alle scholen van de gemeente een must.

Kinderopvang moet betaalbaar blijven voor elk gezin. De bestaande initiatieven die er zijn tijdens de schoolvakanties (speelpleinwerking, sportkampen, buitenschoolse opvang) moeten we beter op elkaar afstemmen.