Tom Schiettecat


Persoonlijke informatie
Tom Schiettecat
Eekstraat 101
9240 Zele

Samenwonend met Nele Colman

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
fractieleider OCMW-raad
Directeur Communicatie & Beweging bij CD&V
OCMW-raad
Waar sta ik voor?

" Als we Zele echt opnieuw op de kaart willen zetten in de regio dan moeten we alle krachten bundelen. Zele barst van het talent (cultuur, sport, culinair, ondernemerschap,...)! Maar er is nood aan allesomvattende ambitieuze toekomstplannen, in plaats van de huidige versnippering en het gebrek aan ambitie bij de huidige bestuursploeg." (Tom Schiettecat)

Interesses

Ik ben van nature een 'generalist' en dus politiek vooral geïnteresseerd in het 'algemeen beleid'. Wat Zele betreft: hoe maken we van Zele opnieuw een aantrekkelijke plek om te wonen, leven en werken? Een gemeente waar we met z'n allen fier kunnen op zijn!

Beleidsthema's die mij bijzonder interesseren zijn: cultuur, lokale ecomonie, jeugd & vrije tijd (verenigingsleven), sociaal beleid en communicatie & PR.

Wat beweegt me een waarom?

#pakvast

Er is maar een manier om stappen vooruit te zetten: aanpakken & doorzetten. En ervaring leert me dat er heel wat mensen zijn die goesting hebben om mee de schouders te zetten onder projecten waar iedereen beter van wordt. Daar mee deel van kunnen en mogen uitmaken, dat is wat me drijft. Zowil in mijn job, mijn politiek engagement als in het vereningsleven waar ik actief ben. Samen is super! Samen werkt!

Waarom voor CD&V?

CD&V is een partij die inzet op duurzame en realistische oplossingen voor de toekomst. Daarom kiest de partij systematisch voor de dialoog: het verbinden van mensen en ideeën. Dat doen we ook in Zele. Het is de keuze voor een betrokken samenleving, waar iedereen zijn steentje bijdraagt en niemand achterblijft. Een ambitieus project dat we in Zele vorm geven met een getalenteerde en enthousiastie CD&V-ploeg waarbinnen het fijn samenwerken is. Een ploeg van bruggenbouwers en daarom ook 'mijn' ploeg.