Voor een echte dialoog met jongeren


donderdag, 4 mei, 2017
Voor een echte dialoog met jongeren

Enkele weken geleden schreef de jeugdraad een open brief waarin zij het college van burgemeester en schepenen in gebreke stelt. De jongeren klagen aan dat ze van het college geen antwoord krijgen op een advies over alcoholgebruik op evenementen die door jeugdverenigingen worden georganiseerd. Een trieste illustratie van de de manier waarop deze bestuursmeerderheid met participatie omgaat. Voor CD&V moet het anders: we willen een echte dialoog met jongeren. En dat betekent een advies van de jeugdraad ernstig nemen, ook wanneer dit niet strookt met de eigen visie.

 

De 'ingebrekestelling' door de jeugdraad is slechts het jammerlijke (voorlopige?) hoogtepunt in een verhaal dat al even meegaat. In september 2016 waren een twintigtal jongeren van alle Zeelse jeugdverenigingen paraat op de zitting van de gemeenteraad, om hun ongenoegen te uiten over de manier waarop het gemeentebestuur met hen omgaat. De jongeren voelen zich niet gehoord en niet ernstig genomen. Een terecht gevoel, wanneer bijvoorbeeld het antwoord op een vergunningsaanvraag op zich laat wachten tot enkele dagen – of zelfs uren – voor het geplande evenement.

 

Tijdens deze gemeenteraadszitting werd er beterschap beloofd, maar meer dan een half jaar later is dat niet veel van te merken, als blijkt dat het college nog niet de moeite doet om te antwoorden op een officieel advies van de jeugdraad.

Andere illustratie: in 2017 passeerden er tot dusver twee jeugddossiers op de gemeenteraad, met name de invulling van een speelpleintje op Smeiersberg en een nieuw reglement voor de organisatie van speelstraten. Telkens was er in het dossier nergens een advies van de jeugdraad te bekennen. Nochtans is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om aan te tonen dat ze het advies van de jeugdraad vraagt over alle beslissingen die belangrijk zijn voor kinderen, jongeren en hun verenigingen. Een verantwoordelijkheid die de huidige meerderheid duidelijk totaal onbelangrijk vindt.

 

CD&V pleit voor een échte dialoog met jongeren. Dat betekent minimaal dat het bestuur de moeite neemt om een antwoord te schrijven wanneer de jeugdraad een advies geeft. Betrokkenheid en dialoog verhoogt de kwaliteit van genomen beslissingen. Wanneer jongeren zich engageren om mee na te denken over beleid naar kinderen en jongeren, heb je er als gemeentebestuur alle baat bij om dit engagement serieus te nemen. Je hoeft niet op elke vraag ja te antwoorden en met elke verzuchting akkoord te gaan. Maar een échte dialoog zal zonder twijfel zorgen voor een beter jeugdbeleid. En daar is het ons om te doen.