De Zelenaar betaalde 30% meer belastingen, maar kreeg er de voorbije jaren weinig voor terug.

De gemeentefinanciën vertonen een overschot, dat is een feit. Dat komt doordat de Zelenaar de voorbije jaren 30% meer belastingen betaalde om het gat in de begroting te dichten. Maar vooral ook omdat een pak van de beleidsdoelstellingen niet worden gehaald of vooruit geschoven. “Als je de Zelenaar vraagt om meer bij te dragen, dan moet je op zijn minst meer ambitie tonen om hem hiervoor iets terug te geven”, stellen gemeenteraadslid Pieter Herwege en kandidaat-burgemeester Hans Knop.

Op de gemeenteraad van mei stond de financiële rekening 2017 op het agenda. Die rekening vertoonde een overschot van bijna 1,7 miljoen euro. Dat staat in schril contrast met het tekort van 1,8 miljoen en 1,5 miljoen voor respectievelijk het laatste jaar van de vorige, en het eerste jaar van de huidige legislatuur. Om die gaten te dichten verhoogde het schepencollege de diverse bijdrages van de Zelenaar aan de gemeentekas met net geen 30%. Dat betekent 3,2 miljoen meer belastinginkomsten of gemiddeld 400 euro per Zeels gezin.

De financiële balans oogt daardoor weliswaar positief, maar een financiële rekening is meer dan het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Het is vooral ook een weergave van het gevoerde beleid. Wie dat naast de cijfers legt, kan niet anders dan concluderen dat er weinig reden tot juichen is.

“Bij de start van de beleidsperiode formuleerde de bestuursmeerderheid een aantal ambitieuze plannen die ook voor CD&V heel belangrijk zijn voor de toekomst van Zele. Als je dan kijkt naar wat de voorbije jaren maar gerealiseerd werd van de vooropgestelde doelen, dan kan je niet anders dan concluderen dat het logisch is dat er zo’n groot overschot is. Het belangrijkste deel van de voorziene acties werd gewoonweg opgeschoven in de tijd”, aldus Pieter Herwege. Hij verwijst daarbij onder andere naar het gegeven dat er zes jaar na de vorige verkiezingen nog steeds geen nieuwe sporthal staat, naar de opwaardering van de gemeente- en winkelkern die maar niet van grond komt,  en naar de vrijetijdspas die nog steeds niet is gerealiseerd.

De bestuursmeerderheid legt met andere woorden goede financiële cijfers voor door meerinkomsten, maar geeft mensen niet terug waarvoor ze betalen. Naast de eigen beleidsrapportage, toont de gemeentemonitor van de Vlaamse overheid dit overduidelijk aan. Fietsveiligheid, netheid, degelijke communicatie, asociaal gedrag op straat, de slechte staat van fiets- en voetpaden, het samenleven tussen de verschillende gemeenschappen … Op al die punten scoort Zele fel onder het Vlaamse gemiddelde.

Hans Knop: “Zowat alle alarmseinen staan op rood. Pas wanneer tegenover een goed financieel rapport ook een verbeterde levenskwaliteit voor de Zelenaar staat, is er sprake van een echt ambitieus bestuur. En dat heeft Zele  broodnodig. Het kan niet dat een gemeente met zoveel troeven alsmaar verder achterop hinkt.”

  • Financiën

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.