Vlaanderen werkt aan de invoering van de ‘Basisbereikbaarheid’. Daarmee wordt het openbaar vervoer van de toekomst uitgetekend.  Zele maakt deel uit van de proefregio Aalst. Tegen eind dit jaar worden conclusies verwacht. Maar wat blijkt? Het schepencollege nam nog geen enkele keer deel aan de werkvergaderingen. Zele heeft dus geen stem in de manier waarop het vervoer zal worden  georganiseerd om Zelenaars naar school, het werk, het ziekenhuis … te brengen. Alweer een gemiste kans …

Vlaanderen is afgestapt van het principe van de Basismobiliteit die voorziet in een bushalte op maximaal 750m van elke woning. Dat bleek zowel organisatorisch als financieel onhaalbaar. In de plaats kwam ‘Basisbereikbaarheid’. Ruw gezegd voorziet dat in lokale vervoersinitiatieven die mensen vanuit de dorpskernen naar de  hoofdlijnen voor openbaar vervoer brengen. De Lijn zorgt voor een vlotte verbinding tussen de kernpunten op die hoofdlijnen.

Om die lokale vervoersorganisatie te ontwikkelen, zijn sinds het najaar 2016 proefregio’s aan de slag. Zele maakt deel uit van de proefregio Aalst, en kan dus mee bepalen hoe ons toekomstig openbaar vervoer zal georganiseerd worden. Naast een opstartvergadering werden er al brainstormmomenten georganiseerd met alle diensten die een rol kunnen spelen. Tegen het najaar van 2017 verwacht Vlaanderen de conclusies. Tot nu toe bleek op geen enkele vergadering een vertegenwoordiger van het schepencollege aanwezig te zijn. 

Zele kampt nochtans met een mobiliteitsprobleem. De dienstverlening in het station werd de voorbije jaren afgebouwd. Het aanbod aan buslijnen en de Belbus worden herbekeken. Onze schoolomgevingen, de Kouterstraat, de Lokerenbaan … Allemaal kampen ze met te veel auto- en zwaar doorgaand verkeer. Mobiliteit is dus een belangrijke bedreiging voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Je zou denken dat dit voldoende reden is om een actieve rol te spelen in de proefregio. Maar er is in Zele nog geen begin van overleg hierover. En daardoor missen we de kans om onze stempel te drukken op de organisatie van het openbaar vervoer in onze regio. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.