Zele is een straffe gemeente dankzij haar vele verenigingen, wijkcomités, ondernemers, scholen … en de honderden mensen die daarin actief zijn. Desondanks scoren we erg slecht in allerhande statistieken, en komen we vaak negatief in het nieuws. Het ontbreekt ons aan een even straf bestuur. Om het tij zo snel mogelijk te keren wil CD&V een stabiel bestuur dat werkt in nauw overleg met zoveel mogelijk Zelenaars. Want daarin ligt de sleutel om Zele op de weg vooruit te krijgen. Heel wat Zelenaars geloven in Zele, weten wat er nodig is, en willen meewerken om onze gemeente weer sterker te maken. Zo’n partnerschap verhoogt onze slagkracht aanzienlijk. CD&V heeft haar nieuwe project voor Zele klaar.

Veiligheid voor fietsers en voetgangers garanderen, groene, propere en gezellige straten en pleinen om te winkelen en te wandelen, asociaal gedrag aanpakken, zorg organiseren voor wie dat nodig heeft en bruggen bouwen tussen alle Zelenaars. Dat is de weg vooruit voor Zele. Dat wil CD&V in overleg met zoveel mogelijk Zelenaars realiseren.

Dit voorjaar bezocht CD&V daarom alle Zeelse wijken. Aan alle 8400 deuren belden we aan om Zelenaars uit te nodigen voor onze WIJkraden. We ontvingen honderden mensen die ons vertelden wat hun WIJk nodig heeft. Daarnaast organiseerden we 4 dialoogmomenten om nog meer ideeën voor Zele uit te werken. Dat resulteerde in maar liefst 120 concrete acties waarmee we Zele de komende jaren kunnen versterken. Die actiebundel is natuurlijk niet definitief. Er duiken altijd wel nieuwe dingen op die onze aandacht vragen. We zullen ze ook niet allemaal kunnen uitvoeren. Daarvoor ligt er teveel werk op de plank, en is 6 jaar veel te kort. Daarom kozen we er een aantal duidelijke topprioriteiten uit om de tocht op de weg vooruit aan te vatten.

DE WEG VOORUIT NAAR MEER VEILIGHEID & RESPECT.

 • Versterkte politie & fietspatrouille. Heel wat mensen ervaren de Zeelse centrumstraten als onaangenaam en hebben het gevoel dat onvoldoende wordt opgetreden tegen wie een gebrek aan respect toont. CD&V wil een waakzame politie die duidelijk aanspreekbaar op straat aanwezig is, en vlot op situaties kan inspelen. We willen het korps daarom uitbreiden met een fietspatrouille en de strijd tegen straatracen, drugs en asociaal gedrag opvoeren.
 • Onze WIJkbelofte. CD&V wil voor elke WIJk een plan op maat. Dat maken we samen met de WIJkbewoners. Elk jaar organiseren we een WIJkraad om de uitvoering van het plan te bespreken en bij te sturen waar nodig. Elke Zelenaar moet nauw kunnen opvolgen of beloftes worden nagekomen. Dat is respect tonen.
 • Bruggen bouwen. Bruggen bouwen tussen alle Zelenaars is een topprioriteit. In plaats van over, gaan we meer mét elkaar praten. Zele moet een thuis zijn voor iedereen die het goed met Zele voor heeft. De burgemeester draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Hij moet beter samenleven mogelijk maken.
 • Redelijke antwoordtermijn. Zelenaars die telefonisch, via brief of mail contact nemen met het gemeentebestuur moeten onmiddellijk een ontvangstmelding krijgen. Binnen de twee weken krijgen zij een opvolgingsbericht waarin staat hoe hun dossier verder wordt behandeld, en op welke manier zij dit zelf verder kunnen opvolgen. Zo toont het gemeentebestuur respect.

DE WEG VOORUIT NAAR EEN PROPER, GROEN & KLIMAATVRIENDELIJK ZELE.

 • Zwerfvuil en sluikstorten bestrijden. Zwerfvuil ontsiert onze straten en bermen. Maar rondzwervend plastic komt ook in ons voedsel terecht en doodt dieren. We zetten in op sensibilisering. Via onze scholen maken we kinderen daarvan bewust. We organiseren ook opruimacties en ondersteunen Propere Pioniers actief. We verhogen de sociale controle door toerisme in onze groene boorden te promoten, en zoeken naar manieren om de pakkans voor sluikstorters te verhogen.
 • 1 boom extra per Zelenaar. In het volgebouwde centrum van Zele is veel te weinig groen. Meer groen maakt onze straten aangenamer en de lucht die we inademen gezonder. We voorzien meer groen in onze straten en gaan op zoek naar ruimte om de komende 5 jaar 1 boom extra te planten per Zelenaar.
 • Klimaatgemeente. Ons klimaat verdient alle mogelijke bescherming. De strijd tegen de klimaatopwarming begint in onze eigen buurt. We willen Zele laten uitgroeien tot een echte klimaatgemeente en kiezen voor meer bomen, meer zonne-energie, de fiets, renovatie van oude woningen …
 • Buurtsnoeidagen. Meer groen in onze straten, vraagt meer onderhoud. Dat kan het gemeentebestuur niet alleen bolwerken. We willen mensen vragen mee zorg te dragen voor hun buurt. Samen met de buurt bekijken we wat daartegenover kan staan om het buurtleven aangenamer te maken.

DE WEG VOORUIT IS VEILIG VOOR WANDELAARS, FIETSERS, KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN.

 • Rolstoel- en kinderwagentest voetpaden. Heel wat Zeelse voetpaden liggen er slecht bij. CD&V wil een totaalrenovatieplan. Om te bepalen welke voetpaden eerst worden aangepakt doen we een test met rolstoelen of kinderwagens. Wanneer zij niet comfortabel van een voetpad gebruik kunnen maken, stijgt het op de renovatielijst. We willen een toegankelijk Zele voor elke stapper of roller.
 • Schoolstraten. Een veilige schoolbuurt is er één waar (kleine) fietsers en voetgangers geen schrik moeten hebben van auto’s. CD&V wil schoolstraten op maat van elke schoolbuurt. In overleg met de school en de buurt willen we elke schoolomgeving zoveel mogelijk autovrij maken, minstens een halfuur voor de start van de school, én een halfuur na de schooluren.
 • Koning Fietsplan. Zele omtoveren tot een echte Koning Fietsgemeente. Dat is het doel. Waar eerst naar fietsers en voetgangers wordt gekeken bij de inrichting van de openbare weg. Met comfortabele fietspaden en voldoende fietsstalling. Waar mensen veel minder dan vandaag kiezen voor de wagen om korte verplaatsingen te maken. Veiliger, socialer en dé garantie op schonere lucht.
 • Fietspeters & -meters. We vragen vrijwilligers om elk jaar al onze fietspaden te testen op comfort. Hun bevindingen nemen we op in een jaarlijks plan van aanpak. Zo maken we onze gemeente stap voor stap fietsvriendelijk.

DE WEG VOORUIT GEEFT ELKE ZELENAAR GEPASTE ONDERSTEUNING.

 • Mantelzorgpremie uitbreiden. CD&V wil mantelzorgers extra ondersteunen. We schrappen de inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie, en promoten de premie actief via de thuiszorgdiensten.
 • Bestrijden van kinderarmoede. ROTZ werkt hard aan de strijd tegen kinderarmoede. Ook de brugfiguur houdt via de scholen de vinger aan de pols. We willen hen versterken als draaischijf van een breed armoedenetwerk waarin ook onze scholen, dokters, tandartsen, verenigingen … hun rol spelen.
 • Klusjesdienst voor senioren. Er zitten gaten in het zorgnet voor senioren. Naast voldoende medische zorg, is ook een dienst voor klusjes, boodschappen, tuinonderhoud … geen overbodige luxe.
 • Ouderbetrokkenheid. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Kinderen met ouders die betrokken zijn bij hun schoolprestaties en vrije tijd hebben meer kans op een succesvolle toekomst. CD&V wil ouders die minder goed gewapend zijn om hun kinderen te begeleiden actief aansporen. We investeren in opvoedingsondersteuning, huistaakbegeleiding, taallessen …

DE WEG VOORUIT NAAR EEN ZELE WAAR JE GRAAG THUIS- ...

 • Zwaar doorgaand vervoer en snelheid remmen. Heel wat Zeelse woonwijken worden belast door zwaar en snel doorgaand vervoer. In samenspraak met onze buurgemeenten moeten we ervoor zorgen dat vrachtvervoer zo lang en zoveel mogelijk gebruik maakt van autosnel- en gewestwegen. Opgedreven snelheidscontroles moeten dan weer racegedrag stoppen.
 • Randparkings voor werfcamionettes. In heel wat buurten staat de hele straat vooral in het weekend vol geparkeerd met werfcamionettes. CD&V wil daarover afspraken maken met de bedrijven. Werfcamionettes horen op het bedrijf, of op een speciaal daarvoor voorziene bewaakte randparking.
 • Starterswoningen. Alleenstaande ouders, mensen met een beperking … moeten een goede en betaalbare woning kunnen vinden. Daarvoor zoeken we oplossingen. Alvast voor jonge gezinnen willen we starterswoningen: 5 jaar wonen aan een redelijke prijs, en intussen reserve opbouwen voor de aankoop van een eigen woning.
 • Klimaatvriendelijke woonwijk Lange Akker. Eens de nieuwe sporthal er eindelijk is, wil CD&V een klimaatvriendelijke woonwijk bouwen op de gronden van de oude. En aangezien we niet nog meer autoverkeer in onze centrumstraten willen, hebben we meteen oog voor fietsverbindingen met de brede omgeving van de nieuwe wijk.
 • Vakantie-opvang op maat van werkende ouders. Schoolvakanties zijn een feest voor kinderen. We willen dat ook werkende ouders dat zo ervaren. Door private kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen … op elkaar af en het aanbod uit te breiden waar nodig, zorgen we voor een flexibel opvangnetwerk.

… & GRAAG BUITENKOMT.

 • Zeelse digitale klantenkaart. Om klantentrouw te stimuleren bekijken we in overleg met de Zeelse handelaars de mogelijkheid om een digitale klantenkaart in te voeren. Klanten sparen digitale punten bij aankopen in deelnemende handelszaken, en krijgen in ruil kortingen of andere voordelen.
 • Boulevard Markt. Onze markt is een belangrijke verkeersader. Maar dat betekent niet dat we hem niet beter kunnen inrichten. Langs de terrassen voorzien we een brede wandel- en fietsboulevard tussen de rijweg en de terrasjes. Wie op zijn gemak iets drinkt heeft dan niet langer het gevoel vlakbij een autostrade te zitten.
 • Speelnatuur op pleintjes voor jong en oud. Speelnatuur voor kinderen is tof en niet duur. Ouders en grootouders die onze pleintjes met hun kinderen of kleinkinderen bezoeken kunnen er gezellig babbelen op banken, petanque spelen, schaken … Voor elke leeftijd valt er iets te beleven.
 • Ruimte voor evenementen. Een gemeentebestuur moet dingen mogelijk maken. We zoeken een plaats waar dynamische Zelenaars evenementen kunnen organiseren zonder overlast te veroorzaken. Via een digitaal evenementenloket vinden organisatoren alle noodzakelijke informatie en kunnen ze alle noodzakelijke aanvragen doen. 
 • Recreatiepark Zandberg. De site rond De Wiek en de nieuwe sporthal biedt heel wat mogelijkheden. We creëren er speel-, sport- en ontmoetingsruimte in de buitenlucht te creëren. Het park biedt ook een unieke mogelijkheid om de volkstuintjes een vaste plek te geven.
 • Citymarketeer. Om ondernemers aan te trekken moeten we de Zeelse troeven volop uitspelen, ook buiten de gemeentegrenzen. Zele moet meespelen wanneer een handelaar of bedrijf op zoek is naar een geschikte locatie. Zo maken we komaf met de leegstand in onze winkelstraten en op het oude bedrijventerrein.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.