Sinds 2014 betalen we met zijn allen een pak meer belastingen. 28% om precies te zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat het gat dat door de bestuursmeerderheid in de Zeelse schatkist werd geslagen, terug ruimschoots werd opgevuld. Niet de besparingen van de meerderheid, maar de centen van de Zelenaar hebben de problemen dus opgelost. We moeten voorzichtig zijn, want de uitbating van de nieuwe sporthal komt nog op ons af, maar er is wel degelijk wat ruimte om iets aan de Zelenaar terug te geven. Voor CD&V staan gezinnen met jonge kinderen, zorgbehoevenden, scholen, verenigingen en voetgangers daarvoor op de eerste rij.

De uiteenzetting

In 2012 trokken de toenmalige meerderheidspartijen naar de verkiezingen met een zogezegd goed financieel rapport. Onmiddellijk na de verkiezingen werd duidelijk dat daarvan niets klopte. Eens de rekening van het verkiezingsjaar werd gemaakt, bleek een exploitatietekort van bijna 1,8 miljoen euro. Het jaar nadien ging het opnieuw om 1,5 miljoen. In datzelfde jaar werd beslist om de belastingen gevoelig te verhogen.

 

Ruim 3 miljoen euro. Zoveel betaalde de Zelenaar in 2015 meer aan gemeentebelastingen ten opzichte van 2013. De Zelenaar, en niet de spaarzaamheid van het schepencollege, heeft er dus voor gezorgd dat het tekort in de gemeentefinanciën dat in 2012 en 2013 opdook, voorlopig werd weggeveegd.

 

Wat niet wegneemt dat er daardoor – na aftrek van de jaarlijkse leninglasten – een klein miljoen aan budgettaire ruimte is ontstaan. Het schepencollege heeft in deze Sint-Maartenperiode en op weg naar Kerst, nieuwjaar en de verkiezingen van 2018 alvast de cadeautrommel open getrokken.

 

CD&V heeft er absoluut geen probleem mee dat een deel van het voorlopige overschot terug naar de Zelenaar vloeit. We vragen wel dat er deze keer voorzichtig met de Zeelse centen wordt omgesprongen. In de nieuwe cijfers is immers nog geen rekening gehouden met de exploitatie van de nieuwe sporthal. Het is zeer goed denkbaar dat het volledige overschot nodig is om dat te bekostigen. Nu te kwistig zijn, zou garant staan voor een nieuwe put binnen een paar jaar. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

In wat aan de Zelenaar wordt terug gegeven, wil CD&V een aantal bijzondere accenten leggen. Want de besparingen die de bestuursmeerderheid dan toch doorvoerde, hadden weinig te maken met de eigen organisatie, maar troffen heel wat mensen rechtstreeks.

 

-          De afschaffing van de luierinzameling op het recyclagepark verhoogde de huisvuilfactuur van jonge gezinnen, onthaalouders en mensen met een incontinentieproblematiek met naar schatting 62,5€

-          De vrijwilligers die op scholen instaan voor het groenonderhoud kunnen snoeihout en dergelijke zelf afvoeren, waar de gemeente dit vroeger oppikte;

-          Verenigingen die materiaal ontlenen bij de uitleendienst moeten zelf voor het transport instaan of voor het transport betalen.

 

Daarbij komt dat de Zeelse voetpaden er alles behalve netjes bij liggen.

 

CD&V Zele stelt dan ook voor

·         de milieubelasting (55€) voor gezinnen met kinderen tot 3 jaar, onthaalouders en gezinnen waarvan minstens één incontinentiepatiënt deel uitmaakt helemaal af te schaffen;

 

·         Een prioriteitenlijst aan te leggen voor de renovatie/aanleg van voetpaden en een versnelling hoger te schakelen in de opwaardering ervan;

 

·         De gratis dienstverlening aan verenigingen en scholen inzake groenonderhoud en transport van materiaal van en naar de gemeentelijke uitleendienst opnieuw in te voeren.

 

Onze voorstellen zullen naar schatting 300.000 euro kosten.

 

 

 


Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.