De voorbije maanden hebben onze kandidaten in gans Zele huisbezoeken afgelegd teneinde de burgers te bevragen in het kader van de actie "Peper voor Zele".

 

Een dikke chapeau voor de inzet van al onze kandidaten voor deze immense opdracht.

 

Meer info over de bevraging op Peper voor Zele http://www.pepervoorzele.be/