Niet iedereen heeft de middelen om te investeren in zonnepanelen, en niet elk dak leent zich daar ook toe. Daarom is zonnedelen zo interessant. Je kan investeren in een (deel van een) zonne-installatie op een ander dak, en krijgt daarvoor korting op je energiefactuur. Vanaf het najaar van 2018 zou dit ook in Vlaanderen mogelijk moeten zijn. CD&V vroeg om alles daarvoor in gereedheid te brengen, en kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad.

De Vlaamse Regering zet massaal in op wind- en zonne-energie om de hernieuwbare energiedoelstellingen 2020 te halen. Vooral wat zonne-energie betreft is ook voor de particulier een rol weggelegd.

Maar niet iedereen heeft een geschikt dak om zelf zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd zijn er nog heel wat grote bruikbare daken in Vlaanderen beschikbaar. Om de productie van hernieuwbare energie een boost te geven en wie zelf geen zonnepanelen heeft te laten meegenieten van het rendement, wordt alles in gereedheid gebracht om zonnedelen mogelijk te maken.

De netbeheerders en de leveranciers maken werk van de verfijning van de technologie. De bedoeling is om zonnedelen al in het najaar in heel Vlaanderen mogelijk te maken.

Wie mee investeert in een zonnepark, zal dit verrekend zien in de eigen individuele energiefactuur. 

CD&V-fractievoorzitter Hans Knop: “De gemeente Zele beschikt over een uitgebreid gebouwenpatrimonium met een aanzienlijk dakoppervlakte. Door die beschikbaar te stellen voor zonnedelen, kiest het gemeentebestuur nadrukkelijk voor hernieuwbare energie in haar gebouwen. Ook heel wat Zeelse bedrijven kunnen zich hiervoor engageren. Daarmee neemt Zele niet alleen een belangrijke voorbeeldrol op in de strijd voor ons klimaat, het biedt Zelenaars ook de mogelijkheid om de eigen energiefactuur te verlagen.”

De Zeelse gemeenteraad steunde het CD&V-voorstel. Er zal nu een inventaris van geschikte daken worden opgemaakt, en van zodra de energiesector het licht op groen zet, wordt met de organisatie van zonnedelen begonnen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.