CD&V vraagt engagement voor eerstelijnszorg


donderdag, 20 april, 2017
CD&V vraagt engagement voor eerstelijnszorg

De Vlaamse overheid lanceert een aantal proefprojecten om de dienstverlening aan zieken en zorgbehoevenden zonaal beter te organiseren. Zele werd gevraagd in te stappen. Zonder echte argumenten weigert de bestuursmeerderheid op die vraag in te gaan. OCMW-fractieleider Tom Schiettecat wees op ieders recht op kwalitatieve zorg, en pleitte ervoor dat Zele zich alsnog zou engageren. 

Zele werd aangezocht mee in te stappen in een project ‘Eerstelijnszone Dender’ met onder meer Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare en de vele instellingen en organisaties die er actief zijn in de zorg. Een sterk samenwerkingsverband met een groot aantal partners zoals het AZ Sint Blasius, Kind & Gezin, CM, Familiehulp,… in totaal een 65-tal.

Doelstelling van de samenwerking: een betere en snellere dienstverlening naar zieken en zorgbehoevenden en de garantie dat iedereen terecht kan voor kwalitatieve zorg, ongeacht het tijdstip of de plek waar je woont binnen de zonde.

Maar Zele weigerde voorlopig de handtekening te zetten en zich te engageren om mee in het project te stappen.

Een overtuigende argumentatie van het waarom was er niet meteen en dus pleitte Tom Schiettecat namens de Zeelse CD&V-fractie op de OCMW-raad om hierin verdere actie te ondernemen:

  • Proactief contact met de coördinatoren om de concrete inhoud van het engagement helder te krijgen;
  • Een grondige studie van het dossier en de bijhorende projectaanvraag;
  • Toetreding tot de Eerstelijnszone Dender en het verleden van de volle medewerking vanuit de verschillende diensten.

Een degelijke zorgverlening is een basisrecht voor elke mens; projecten die dit verder willen optimaliseren verdienen onze volle steun.

Dat is wat de mensen mogen verwachten van een lokaal bestuur: oog voor de reële zorgnoden.

CD&V blijft dit dossier op de voet volgen.

 

Meer informatie: tom@tomschiettecat.be  |  0495 33 16 96