WIJkbelofte

In Zele wordt nog teveel beslist achter een bureau of in vergaderzalen in het gemeentehuis.

Nochtans zijn het de Zelenaars zelf die best weten wat er moet gebeuren om hun straat of buurt aangenaam en comfortabel te maken.

Daarom bezocht het CD&V-team van april tot juni 10 weken lang de Zeelse WIJken. Om te luisteren en ideeën te sprokkelen.

Bedankt om met ons in gesprek te gaan! Het succes van onze toer doorheen de Zeelse wijken heeft ons week na week nog meer overtuigd van wat we eigenlijk al lang wisten:

veel Zelenaars geloven in de kracht van Zele, weten wat Zele nodig heeft en willen meewerken om Zele weer sterker te maken.

 Daarom doen we deze WIJKBELOFTE: we komen terug naar jouw WIJk.

Samen met jou zoeken we oplossingen op maat van jouw WIJk voor:

Nadien keren we elk jaar terug om een stand van zaken op te maken. Waar nodig sturen we bij, of vullen we verder aan.

Heikant, Bosstraat, Gentsesteenweg & omgeving

Straat Voorstel
Biesbochtstraat Slechte staat van de voetpaden. Meer onderhoud nodig
Bookhamerstraat Aanpakken van zwerfvuil. Er wordt veel vuil uit auto's gegooid
Bosstraat Snelheid van het verkeer aanpakken. Ook beperken/vermeiden van zwaar verkeer door de Bosstraat
Bosstraat Auto's parkeren momenteel op het fietspad (daar waar er een fietspad voorzien is). Meer controle op foutparkeren
Bosstraat Aanleggen van snelheidsremmers
Bosstraat Aanleggen van fietspad/fietssuggestiestrook
Bosstraat Veiliger maken van de schoolomgeving
Bosstraat Parkeren maar aan een kant van de rijbaan toelaten in de buurt van de school
Eekstraat Fietspad is in zeer slechte staat en onveilig voor ouderen en kinderen. 
Eekstraat Bomen vooraan de Eekstraat snoeien. Momenteel is de zichtbaarheid daar slecht
Eekstraat Snelheid van (doorgaand) verkeer is veel te hoog. Snelheidsremmers plaatsen
Eekstraat Fietspad opnieuw aanleggen
Eekstraat/Heikant Kruispunt van Eekstraat met Heikant is onduidelijk. Betere signalisatie of heraanleggen
Europalaan/Dendermonde Zebrapad voor oversteek aan het rondpunt
Europalaan/Keltenlaan Kunst op ronde punten plaatsen
Gentsesteenweg Onderhoud groen/perken
Gaverstraat Fiets en wandelpad in het verlengde van de straat
Heikant Snelheid van het verkeer. Zone 30 over de hele Heikant
Kouterbosstraat Straat is in zeer slechte staat. Heraanleg van de straat
Kouterbosstraat (her)aanleggen van voetpad. In zeer slechte staat
Kromme Heistraat Straat is in zeer slechte staat. Zeer veel putten in het wegdek. Heraanleg van de straat
Komme Heistraat Ter hoogte van tuinaanleg is het wegdek in zeer slechte staat. Zeer gevaarlijk voor fietsers. Heraanleg van de straat
Pierdauwstraat Is momenteel parking voor zwaar vervoer. Zwaar vervoer weren
Pierdauwstraat Aanleggen van faciliteiten voor beachvolleybal
Pierdauwstraat Aanleggen van faciliteiten voor padel
Rechte Heistraat Graspleinen rond het voetbalveld worden niet onderhouden. 
Rechte Heistraat Staat van het wegdek is zeer slecht. Het lijkt wel Parijs-Roubaix
Rechte Heistraat Openheid terreinen
Rechte Heistraat/Galgenhofstraat Weg heraanleggen. Momenteel is de weg in zeer slechte staat
Vlaschaard Heraanleg van de voetpaden. Die zijn momenteel in zeer slechte staat
Vlaschaard Banen gravé komt los
Vlaschaard Ontmossen en onderhouden van de wegels
Vlaschaard Voorzien van speeltuin voor kinderen van de wijk
Vlaschaard Pleintje meerdere malen per jaar onderhouden. Nu is dat slechts één keer per jaar en dat is niet voldoende
Vlaschaard Meer beplainting op het ronde punt in de wijk
Vlietstraat Zele/Overmere Verhadern van het wegdek. Wegdek in zeer slechte staat. 
Vlietstraat Oversteekplaats voor fietsers. Momenteel is er geen aanduiding wat voor zeer gevaarlijke situaties zorgt
Vlietstraat/Lokerenbeekstraat

Voorzien van een spiegel. Momenteel is de zichtbaarheid daar zeer slecht

Vrije Heide

Plaatsen van zitbanken of een picknicktafel voor de buurt

Wezepoel/Lichterik Plaatsen van snelheidsremmers om de snelheid van het verkeer te doen afnemen
Wezepoel/Lokerenbeekstraat Noordelijke omleiding afblokken
Wijnveld Versmalling weg
Algemeen Financieel gezonde gemeente met een begroting in evenwicht
Algemeen Gracht door Nies Overmere opgevuld waardoor het overtollige water op aanpalende weide niet weg kan
Algemeen Aanmoedigen om kleine bedrijven in het industriepark te vestigen

Schrijverswijk, Bloemenwijk & BVA-wijk

Straat Voorstel
Albrecht Rodenbachstraat Vuilophoping ter hoogte van het nummer 27
Bloemenwijk Meer banken installeren, grotere bomen met diepe wortels inplanten
BVA-Wijk Meer banken installeren, grotere bomen met diepe wortels inplanten
BVA-Wijk B Zitbankje dat er vroeger stond opnieuw plaatsen
BVA-Wijk + Hendrick Consciencestraat Pagoden installeren zoals Meander
BVA-Wijk + Schrijverswijk Zone 30 maken gezien de vele spelende en schoolgaande kinderen
BVA-Wijk K Zone 30 maken en installeren van verkeersremmer
BVA-Wijk K Speelruimte/Speelbosje
BVA-Wijk K Grote boom + meer bloembakken op het pleintje
Fietspaden schrijverswijk Beter verlichten
Hendrick Consciencestraat Fietsers toelaten op het pleintje
Hendrick Consciencestraat Meer sociale controle. Aanwezigheid van politie te voet of met de fiets, ook 's nachts op het speelplein
Hendrick Consciencestraat Vernielingen tegengaan en drugproblematiek aanpakken op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Petanqueplein installeren op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Toelaten dat kinderen kampen maken in de bomen op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Meer houten speeltuigen installeren om kinderen te laten spelen op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Fietsenrek aanleggen op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Meer doorsteekjes maken naar het speelplein
Hendrick Consciencestraat Meer zitbankjes installeren op het speelpleintje. Bijvoorbeeld bij de speeltuigen zelf voor ouders
Hendick Consciencestraat Sensibilisering voor opkuisen hondenpoep
Hendrick Consciencestraat Buurthuisje bouwen voor opslag materiaal
Hendrick Consciencestraat Meer speeltuigen voor kleinere kinderen op het speelpleintje
Hendrick Consciencestraat Vuilbakken om afval te sorteren. Flessen kunnen nu niet in de vuilbak waardoor ze rondslingeren
Jacob Van Maerlantstraat en Guido Gezellestraat Parkeerverbod op kruispunt
Hele Schrijverswijk Meer grote bomen en meer zitbanken in de wijk
Algemeen Betere en duidelijkere aankondiging en coördinatie van het veegplan
Algemeen Roosters meer en beter uitkuisen
Algemeen Circulatieplan fietsers speelpleinen kinderen
Algemeen Overal voorrang van rechts
Algemeen Doorsteekjes benoemen
Algemeen Geveltuintjes
Algemeen Een écht multicultureel festival met eten van elke nationaliteit die Zele rijk is
Algemeen Opkuisdienst
Algemeen Meer middelen/info voor bloeiend wijkcomité

Durmen, Hoek & omgeving

 

Straat Voorstel
Durmen Fietsbrug aan de E17. Dit bespaart een omweg van 6km
Durmen Voetpad aan de kapel heroriënteren
Durmen Fietspad leggen aan de kapel en de schoolomgeving
Durmen Verkeersdrempel aan het kerkplein is storend voor de nachtrust van de omwonenden door een slechte materiaalkeuze
Durmen Parkeerplaatsen aan fitness heroriënteren. Auto's kunnen er nu maar moeilijk weg en het voetpad is de smal
Durmen Repetities van de harmonie in de zomerperiode buiten organiseren. Zorgt voor wat meer leven in de wijk. Vereniging en de buurt samenbrengen
Durmen Momenteel is er geen café meer in de wijk.
Durmen

Aanleg lokaal kerkhof

Durmen

Routeplan voor zwaar verkeer: vanuit Durmen voorsortering industriepark aangeven

Durmen Hoek

Ontwikkelen van een visie rond de gebiedsontwikkeling van het regionaal landschap

Durmenkerk

Vuilbakken staan soms 3 dagen buiten. Sneller optreden.

E 17

Geluidshinder door bomenkap

E17

Schermgroen aanplanten

E17

Fietsbrug installeren voor woon-werkverkeer. Zal ook toerisme ten goede komen

Hoekstraat/Schoolstraat

In samenspraak met Agentschap Wegens en Verkeer en Sigma toekomstvisie creëren rond recreatieve waarde

Kerkplein

Kasseien op de fietsstrook zijn gevaarlijk voor oudere mensen en kinderen

Schoolstraat

Dode bomen vervangen

Schoolstraat

Vervangen van de gekapte/diepwortelende bomen

Schoolstraat

Aanpakken van sluikstorten

Schoolstraat

Bekijken of het mogelijk is de straat autovrij te maken

Adolf Van der Moerenstraat

Aanpakken van het sluikstorten

Adolf Van der Moerenstraat

Aanpakken van zwaar en druk verkeer

Wijnveld

Buffer in samenspraak met de buurt uitbouwen. Zo zou dit bijvoorbeeld als ontspannings- en recrearuimte kunnen worden ontwikkeld met zitbanken voor de buurt

Algemeen

Verlichting fietsbanen langs de spoorweg

Algemeen

Verliching voor de Hof Ten Goededreef tot aan de nieuwe fietserstunnel

Algemeen

In samenspraak met provincie, Vlaanderen en buurgemeenten een fietssnelweg aanleggen van Lokeren tot Brussel

Algemeen

Doortrekken van de fietsroute via Waasmunster

Algemeen

Zele toeristisch op de kaart zetten en de troeven uitspelen

Avermaat, Meerskant, Veldeken & omgeving

Straat Voorstel
Avermaat Rooilijn werd niet gerespecteerd
Avermaat Bedding werd op privédomein geraliseerd
Avermaat Privégrond werd aangevuld met geschaafde/gezeefde rommel in plaats van gezuiverde aarde
Avermaat 149 Installeren van een bolle spiegel voor veiligheid
Avermaat/Vaartstraat Overdreven snelheid aanpakken
Avermaat 127 Algemene geurhinder toilet in de wijk sinds de heraanleg
Dijkstraat en omgeving Drugsverkooppunt. Meer controle 
Dijkstraat Meer zitbanken
Dijkstraat Oversteek/jaagpad voor fietsers beter aanduiden
Drieputtenstraat en Karel Haegensstraat Aanpakken van het slechte wegdek en zwaar verkeer bannen uit het centrum waar mogelijk
Dwarsstraat Zeer slechte wegverharding
Heilig Hartplein en centrum Invalswegen van het centrum terug opwaarderen
Rondpunt Veldeken Straatracen aanpakken
Algemeen Geen gras afrijden op zondag
Algemeen Parkeerverbod lichte vrachtwagen en cammionettes in het centrum en de wijken
Algemeen Paardenuitwerpselen ook verplicht verwijderen
Algemeen Aanpakken zwerfvuilproblematiek
Algemeen Werken in de gemeente beter op elkaar afstemmen
Algemeen Soms wordt een zelfde plaats meerdere malen opengebroken. Betere Coördinatie van verschillende nutsvoorzieningen
Algeneem Betere communicatie naar aangelanden bij werken
Algemeen Data waarop cultuurraad iets plant sneller communiceren

Huivelde, Hansevelde, Rinkhout & omgeving

Straat Voorstel
Hermietstraat/Gauwdam Zitbank + Picknicktafel met vuilbak
Huivelde Zitbank aan de kerk + elders in de wijk
Huivelde Oversteekplaats fietsers
Huivelde Fietspad verlichten
Huivelde Geel-zwarte poort aan schoolomgeving
Huivelde Te veel zwaar verkeer door de wijk, zeker rond de school
Huivelde Verlichting fietspad richting Lokeren
Huivelde/Hansevelde Buurtwegels terug open maken
Huivelde Kerk Fietspad doortrekken tot aan school
Langevelde Te veel zwaar en druk verkeer door de wijk
Langevelde Verkeer rijdt veel te snel. Snelheid verlagen
Rinkhout Heraanleg voetpad en straat
Rinkhout Meer snelheidscontrole's + plaats voor fietsers op de rijbaan
Algemeen Schoolstraten voor alle schoolomgevingen

Dendermondebaan, Ommegangstraat, Langestraat & omgeving

Straat Voorstel
Collegestraat Slechte staat voetpaden
Dendermondebaan/Ommegangstraat Te snel (doorgaand) verkeer
Dendermondebaan (begin) Aanbrengen lijnen parkeerplaatsen
Kapellestraat Slechte staat wegbedekking en voetpaden
Kapellestraat Meer vuilbakken in de straat in de schoolomgeving
Langestraat Te snel (doorgaand) verkeer. Meer snelheidsremmers aanbrengen
Langestraat Te veel grote bestelwagens. Bewonerskaart?
Ommegangstraat Bestelwagens/aanhangwagens/generator weren uit te wijk
Pius X Veiligere schoolomgeving. Schoolstraat
Rotstraat

Autovrij (of voor een bepaalde periode)

Rotstraat

Autovrij tijdens start/einde school (schoolstraat)

Verbindingsstraat

Extra vuilbakken op speelplein

Verbindingsstraat

Speelplein, uniforme garages

Verbindingsstraat

Verlichting, meer controle op pleintje

Verbindingsstraat

Onderhoud petanque en berghok

Verbindingsstraat

Speelplein gezelliger maken en opkuisen

Verbindingsstraat

Alle huizen een doorgang naar eigendom

Site Friswit

Parking voor buurtbewoners garanderen

Veldeken

Goedkopere grondprijzen

Zandberg

Private weg behouden/Uitweg Pius X is drogreden

Zandberg

Mix van cultuur, horeca en middenstand in een groene buurt en parkeren voor iedereen 

Zandberg

Extra bomen/groen en controle parking

Zandberg

Heraanleg + speeltuin

Zandberg

Bij festival, rekening houden met handelaars

Zandberg

Rommelmarkt weer op Zandbergplein

Zevensterrestraat

Veel meer controle op rijgedrag

Algemeen Zwaar verkeer moet via Keltenlaan + controle
Algemeen Betere, duidelijkere en volledige communicatie rond alles
Algemeen Veiligheid en respect 1 richting
Algemeen Zwembad en speelplein
Algemeen Onnodig zwaar verkeer uit het centrum weren
Algemeen Meer uitgaangsmogelijkheden voor pubers
Algemeen Meer naschoolse kinderopvang
Algemeen Speelterreinen met woningen errond
Algemeen Rielering vernieuwen
Algemeen Meer controle op fietsbaan richting Dendermonde langs spoorweg
Algemeen Eén kermis in plaats van twee

Kouter, Driesstraat & omgeving

Straat Voorstel
Julie Biliartplein Veiligere schoolomgeving. Schoolstraat bij begin en einde school
Julie Biliartplein Pleinen hoeven niet altijd een massaparking te zijn. Primaire functie van pleinen, zijnde ontmoeten, in ere herstellen
Julie Biliartplein Vanop de Kouter links oprijden toelaten
Julie Biliartplein Volledige blauwe zone
Drieputtenstraat Circulatieplan verbeteren
Drieputtenstraat Driehonderdputtenstraat zou beter passen. Heraanleg van de baan
Driesstraat Mogelijkheid onderzoeken om deels 2-richtingsverkeer toe te laten
Koevliet Bomen zijn ziek. Dringende ingreep nodig
Koevliet Mogelijk tot eenrichtingsverkeer onderzoeken
Kouter Onveilig. Veiliger en aangenamer maken voor fietsers en voetgangers
Kouter Zone 30 over de hele Kouter. Fietsstraat?
Kouter Leegstand aanpakken. Leegstaande panden geven een verloederde indruk aan onze gemeente
Kouter Groen (speel)plekje voor jong en oud
Kouter Meer winkels in de 'winkelstraat'
Kouter Zwart-gele poort ter hoogte van café Trapkes Op
Kouter Vebreding van de voetpaden ter hoogte van de zebrapaden aan café Trapkes Op
Kouter Voorrangsweg van maken
Kouter Aanmaken van een veilig fietspad
Kouter/Kerkstraat Installeren van een verkeersdrempel
Kouter/Lange Akker Spiegel installeren wegens slechte zichtbaarheid bij oprijden Kouter
Kouter/Oudburgstraat/Markt Fietsstraat van maken voor veiligheid fietsers
Kouter/Van Hesedreef Verkrotting van antiquair aanpakken
Lange Akker Eenrichtingsstraat van maken
Oudburgstraat Verkeersvrij maken
Smeiersberg Aangevoerde grond is ondoorlaadbaar voor water. Oplossing voor zoeken
Groenlaan/Keltenlaan Zebrapad op kruispunt Groenlaan met Keltenlaan
Keltenlaan/Paardenkop Zebrapad op kruispunt Keltenlaan met Paardenkop
Van Hesedreef Zebrapaden haaks maken in plaats van evenwijdig ter hoogte van Bracke
Algemeen Lawaai van E17 aanpakken
Algemeen

Eénrichtingsverkeer beter aanduiden

Algemeen

Spookrijders in onze gemeente straffen

Algemeen

Subsidie voor armoedebestrijding

Algemeen

Meer vuilbakken in onze gemeente

Algemeen

Imago van onze gemeente opkrikken. Positivisme aanwakkeren

Algemeen

Eén brugfiguur per school als bruggenbouwer

Algemeen

ROTZ huis van het kind uitbreiden en taalcursus integreren

Algemeen

Mentaliteitsverandering mobilitiet/diversiteit

Algemeen

Schoolomgevingen veiliger maken. Bijvoorbeeld door het invoeren van een schoolstraat net voor en na de schooluren en fietsstraten daarna

Algemeen

Meer winkels in onze gemeente

Algemeen

Voor senioren, kinderwagens en mensen met een beperking beter begaanbare/horizontale, voetpaden

Algemeen

Geen reclameborden op voetpaden

Algemeen

Smalle straten zijn gevaarlijk voor fietsers. Parkeerplaatsen in smalle straten opofferen ten voordele van een fietspad

Markt, Zandberg & omgeving

Straat Voorstel
A. Geerincklaan Beter, meer onderhoud van straten, paden en bermen
Bookmolenstraat Parking met bewonerskaarten
Bookmolenstraat Verkeersvrij (tijdens het weekend) en enkel toegangkelijke voor bewoners
Centrum Bruin Café met kinderhoek/tuin
Centrum Zone 30 voor toeleidingswegen
De Wiek Toegankelijk maken voor alle leeftijden. Unieke ligging tussen Gent en Antwerpen
De Wiek Schoolvoorstelling houden voor OLVI en Pius X zodat kinderen niet meer naar Lokeren of Dendemonde moeten
De Wiek Meer halen uit foyer. Ongezellig. Kan het mooiste terras van Zele worden, maar wordt nu onderbenut
Dr. Armand Rubbensstraat Parkeerverbod voor lichte vrachtwagens
Dr. Armand Rubbensstraat Zone 30 + parking met bewonerskaarten
Dr. Armand Rubbensstraat Geen kasseien in woonbuurten. Maken 's nachts te veel lawaai
Dr. Victor Van Cauteren straat/Dr. Armand Rubbensstraat Stopbord
Europalaan Afsnijden bocht: camera + controle
Europalaan Doe iets tegen sluikstorten
Fietspad spoorweg Zele-Lokeren Verlichting
Kloosterstraat Verkeersvrij maken
Kloosterstraat Minder racisme
Langemuntstraat Politie met ballen, inzetten en minder blabla
Markt Openbare toiletten
Markt Meer vuilbakken
Markt Bouwfirma's en -vakkers correct parkeren
Markt Meer groen
Markt Meer speeltuin in het centrum
Markt Minder snelheid op straat
Markt Bereikbaarheid voor handel garanderen
Markt Compacteren dinsdagmarkt
Markt Duiven weren
Markt Bewonerskaart
Markt Meer politiecontrole tijdens markt
Markt Groene stroom mag verkeersdruk van de omleiding via Langemuntstraat inventariseren
Ommegangstraat/St. Antoniusstraat Aanleg voetpad en straat
Oudburgstraat Voetpaden vrij houden
Oudburgstraat Veiligheid rond bouwwerven
   
   

Tuinwijk, Elststraat & omgeving

Straat Voorstel
Beukenlaan Herstellen van de losse voetpadtegels
Beukenlaan 's Morgens veel sluipverkeer richting Lokeren door de ondoordachte heraanleg van Lokerenbaan
Cederlaan Snelheidsremmers ter hoogte van de school. Veel te hoge snelheid van doorgaand verkeer
Driesstraat/Stokstraat/Wezepoel Wegel aan de Blauwe Kuip verbeteren en heropwaarderen
Eikenlaan Vuilbakken installeren
Eikenlaan Losse tegels opnieuw vastleggen. Slechte staat voetpad op sommige plaatsen
Eikenlaan Binnenplein Kastanjelaar
Eikenlaan Snelheid (doorgaand) verkeer ligt te hoog. Bekijken om snelheidsremmers te installeren
Elsstraat/Driesstraat/Beukenlaan Kruispunt veiliger maken
Fietspad spoorweg tussen Zele en Lokeren Fietsverlichting met sensoren
Kastanjelaan Vuilbakken installeren aan de volkstuintjes
Koelaarstraat/Tuimelaar/Stokstraat Te veel sluipverkeer naar Lokeren
Minister E. Rubbenslaan Putten in het voetpad herstellen
Ravestraat Zeer veel losse tegels. Graag vastleggen
Ravestraat Aangepaste bomen tillen voetpadtegels op. Kiezen voor diepwortelende bomen om dit te voorkomen
Sportplein Nette toiletten
Sportplein Nieuwe voetbalpleintjes
Sportplein Nieuwe, toffe en veilige speeltuin + picknick tafels 
 Spotplein kant Acacialaan Bomen snoeien
Sportplein Skatepark Meer controle
Stokstraat Veel zwaar verkeer
Stokstraat Verkeersdrempel
Stokstraat Restauratie Kappel
Stokstraat Aanpakken zwerfvuil
Stokstraat Aanleggen voetpad tot aan Tuymelaarskappel
Stokstraat Schoonste plek van Zele beter onderhouden
Tuimelaarstraat Sluikstorters aanpakken
Algemeen Pleintje afsluiten voor een georganiseerde buurtbijeenkomst met koffie, caravan en sfeerlicht
Algemeen Controle op levering pizza/pitta
Algemeen Sociaal woonbureau
Algemeen Meer sociale huisvesting oor alleenstaande ouders
Algemeen Meer controle op samenstelling gezin

Lokerenbaan, station & omgeving

Straat Voorstel
Lokerenbaan/Stationstraat/Raakstraat Bloembakken vervangen door verkeersdrempels
Gratiebossen Geen auto's
Collegestraat Speelstraat van maken
Lokerenbaan Straatracen aanpakken
Lokerenbaan Verkeerssignalisatie / gele strepen op voorhand met betrokken inwoners bespreken in plaats van de gewoon aan te brengen zonder overleg van de éne dag op de andere
Lokerenbaan Inrichting Lokerenbaan herbekijken. De nieuwe inrichting is gevaarlijk voor fietsers, voetgangers, autobestuurders én buurtbewoners
Lokerenbaan Zwaar vervoer onmogelijk maken van en naar de N47 via de Zevensterrenstraat
Lokerenbaan/Parking Bib 's Avonds gebeuren hier louche dingen. Meer controle. Dat wil niet zeggen dat de politie eenmaal vanop straat voorbij komt rijden
Lokerenbaan 157 Duivenplaag
Lokerenbaan/Bib Parkeerbeleid ter hoogte van zebrapad wijzigen
Lokerenbaan Niet verkeersvriendelijk aangelegd
Station Toiletten open houden
Markt Is snelweg. Mogelijkheid onderzoeken om oversteek niet langer mogelijk te maken voor auto's
Wijnveld Aanduiding Z5

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.