Programma

CD&V Zele is volop bezig met het opmaken van haar programma voor de komende legislatuur. Hier kan je alvast ons programma van 2012 nog eens terugvinden.

CD&V wil samenleven in Zele weer veilig, boeiend en
aangenaam maken. Elke Zelenaar moet zich thuis voelen in
onze gemeente. Daarvoor zetten we een sterk team in, met
een toekomstplan.
CD&V durft keuzes maken, en op zoek gaan naar creatieve
oplossingen. Omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat een
gemeentebestuur dat de handen uit de mouwen steekt, het
tij kan keren!

Zele kiest voor Stappers en Trappers {Veilig Verkeer}

Zele is de voorbije jaren verder verstedelijkt. Het toenemende aantal auto’s zorgt voor parkeerproblemen. Fietsers en voetgangers moeten nog te vaak wijken. Met rolstoelen en kinderwagens moet je acrobaat zijn om veilig op je bestemming te geraken. En ook de chaos aan onze schoolomgevingen is vaak beangstigend. CD&V wil in Zele het STOP‐ principe invoeren. Bij alle mobiliteitsbeslissingen zijn Stappers en Trappers de norm. Daarna komt het Openbaar vervoer, en pas dan de Personenwagens.

Daarom wil CD&V …

 • een duidelijke planning voor de aanleg en herstelling van voetpaden;
 • ervoor zorgen dat auto’s niet op de fietspaden rijden zoals o.a. op de Lokerenbaan het geval is;
 • de snelheid remmen in alle buurten;
 • schoolomgevingen en de weg ernaartoe veiliger maken;
 • onze landelijke wegen voorbehouden aan fietsers en
  landbouwvoertuigen

Zele geeft zuurstof aan straten en pleinen {Proper, Groen, Overlastvrij}

Genieten van velden en groene boorden. Propere straten met her en der wat groen. Uitnodigende pleinen. U wil niet wonen in een buurt waar het onkruid tiert, en zwerfvuil voorbij waait. Waar auto’s racen en pleintjes het toneel zijn van deugnieterij, druggebruik, lawaai en pesterijen. Zonder te dramatiseren: Zele ziet er niet uit. Onze pleinen en straten moeten ontmoetingsplaatsen zijn, waar het gezellig babbelen, spelen en wandelen is. Zonder je onveilig te voelen. Zonder lastig gevallen, of bijna omver gereden te worden. Wie geen respect toont voor zijn omgeving, moet kordaat worden aangepakt.

Daarom wil CD&V …

 • een duidelijke planning voor wegenwerken en groenonderhoud in onze straten en pleinen;
 • aanspreekbare politieagenten die kordaat optreden en snel op de bal spelen;
 • een parkeerroute en parkeerruimte voor vrachtwagens en camionettes;
 • volkstuintjes en een speelbos inrichten, en speelpleintjes in elke wijk;
 • onze groene boorden en landbouwgronden vrijwaren

Zele maakt ruimte voor verenigingen en clubs {Jeugd, Sport & Cultuur}

Onze verenigingen zijn ons uithangbord, tot ver buiten Zele. Ze zijn absoluut top. Voor CD&V kunnen ze niet genoeg aandacht krijgen. En net daaraan ontbreekt het te vaak. Heel wat sport‐ en culturele verenigingen werden gedwongen buiten Zele een onderkomen te zoeken. CD&V laat dit niet gebeuren. We luisteren naar hen, en betrekken hen bij alles wat hen aanbelangt. Maar minstens even belangrijk: we willen ook dat ze ruimte hebben, op hun maat. Waarom zou in Zele niet kunnen wat elders wel kan?

Daarom wil CD&V...

 • het gemeenschapscentrum eindelijk realiseren;
 • geen bouwval renoveren, maar een nieuwe sporthal bouwen;
 • repetitieruimte voor muziekverenigingen en jongerengroepjes;
 • een oplossing voor grote jeugdfuiven die in het jeugdhuis niet terecht kunnen;
 • het Goe Gespeeld‐charter ondertekenen om kinderspel alle kansen te geven

Zele trekt aan {Winkels & Werk}

Zonder bloeiende middenstand en horeca, sterft een gemeente. De Zeelse winkelstraten liggen er leeg en onaantrekkelijk bij. Er is totnogtoe niet eens geprobeerd om het tij te keren! Samen met de Zeelse middenstand en café‐uitbaters moet het mogelijk zijn om de Kouterstraten, het centrum, de Markt en de Zandberg terug uitstraling te geven. Als we er dan ook nog in slagen om eindelijk nieuwe tewerkstelling naar het Wijnveld te halen, en het oude industriepark op te waarderen, dan staat Zele eindelijk weer economisch op de kaart.

Daarom wil CD&V …

 • het Markt‐, Kouter‐, en Zandbergplein aantrekkelijk maken;
 • de voet‐ en fietspaden in de winkelstraten aanpakken;
 • acties om nieuwe ondernemers aan te trekken voor de Zeelse winkelstraten;
 • samen met de Zeelse ondernemers het industriepark opwaarderen;
 • een voordelige oplossing voor het Wijnveld afdwingen

Zele biedt plaats {Betaalbaar wonen}

In Zele wonen moet kunnen zonder dat u zich blauw betaalt. CD&V wil een actieve rol spelen op de woningmarkt. Andere gemeenten bewijzen dat het kan. Wie wil bouwen of huren moet dat betaalbaar kunnen. Beter verdienende tweeverdieners, doorsnee gezinnen, startende jongeren, mensen met een handicap en kranige senioren: zij moeten hun woondroom in Zele kunnen realiseren. Ook energie neemt een grote hap uit het gezinsbudget. CD&V wil u ondersteunen om uw energiefactuur onder controle te houden. Als we nu eens samen streven naar 30% energiebesparing tegen 2030? Ambitieus, voor het milieu én voor uw portemonnee!

Daarom wil CD&V …

 • kernvernieuwing stimuleren om leegstand en verkrotting aan te pakken;
 • de VHVD en de achterliggende gronden vervangen door een woonwijk;
 • een deel van de sociale woningen reserveren voor jonge starters, senioren en personen met een handicap:
 • gemeentelijke gronden voorbehouden aan mensen met een duidelijke band met Zele;
 • samenaankoop van isolatie en energie organiseren om de stijging van uw energiefactuur te beperken

Zele versterkt waar nodig {Gezin, Zorg, Kansarmoede & Intergratie}

Het nieuwe woonzorgcentrum is top, maar erg duur. Mensen moeten dus zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Dat is goedkoper, en houdt mensen actief. Wist u dat heel wat Zeelse kinderen leerachterstand hebben? We moeten de krachten bundelen om nog meer Zeelse armoede te voorkomen. Want armoede leidt tot uitsluiting. En uitsluiting tot samenlevingsproblemen. CD&V zal kansen creëren voor wie het goed meent met Zele. Wie het moeilijk heeft, moet op begeleiding kunnen rekenen. Heeft u trouwens al gehoord van de lange wachtrijen voor kinderopvang? Zele kan een gezinsvriendelijke gemeente worden, waar jonge gezinnen thuis kunnen komen.

Daarom wil CD&V …

 • serviceflats bouwen, en een thuiszorgnetwerk ontwikkelen om ‘u’ tegen te zeggen;
 • opvoedingsondersteuning aanbieden, en samen met het onderwijs de leerachterstand wegwerken;
 • anderstaligen actief aanzetten tot het leren van Nederlands;
 • bijscholing en de begeleiding naar werk verder uitbouwen;
 • de gaten in het kinderopvangnetwerk wegwerken

Zele bereidt de toekomst voor {Centen, Inspraak & Duurzaamheid}

Wat CD&V voorstelt is onbetaalbaar? Het wordt inderdaad een zware financiële dobber. Daar zijn we ons van bewust. Alles ineens zal niet kunnen. Maar er is geen tijd meer voor getreuzel. Dat komt ervan als je alles blijft uitstellen. Daarom vindt CD&V dat u mag weten wat er met uw centen gebeurt, en wat er wordt beslist. CD&V kiest voor een open dialoog met de Zelenaar. U leert ons wat u bezig houdt. Besturen doe je niet vanuit je luie zetel. Dat doe je midden de mensen, door te luisteren, en de handen uit de mouwen te steken. Een CD&V‐bestuur geeft het voorbeeld en sensibiliseert inzake ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid.

Daarom wil CD&V …

 • een financieel plan op lange termijn;
 • een website waarop de Zelenaar de resultaten die worden bereikt met zijn belastinggeld kan volgen;
 • buurtcomités en adviesraden opwaarderen tot echte inspraakorganen;
 • u met een ‘Peper voor Zele’‐initiatief de kans geven uw suggesties aan ons over te maken;
 • van Zele een Fair Trade‐gemeente maken

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.