Arthur Cooreman


Persoonlijke informatie
Arthur Cooreman
Kapellestraat
9240 ZELE

Getrouwd met Andrea

Vader van 2 zonen: Bart (37 jaar) en Peter (33 jaar)

Opa van Xander (6 jaar) en Quentin (4 jaar)

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
gemeenteraadslid
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Zele heeft te veel kansen gemist. Die verloren tijd moeten we inhalen. Samen met de bedrijven moeten we het industriepark proper maken en de leegstand aanpakken. Een degelijke planning van de openbare werken geeft de technische dienst de ruimte om de kwaliteit te bewaken en de hinder voor de burger binnen de perken te houden. Onze groene ruimte moet worden beschermd. En dan zijn er nog de nood aan fuifruimte, een betere inrichting van het sportplein, veilige schoolomgevingen, … Er is werk aan de winkel! Na 40 jaar gemeentedienst durf ik rechtuit zeggen: het is hoog tijd dat Zele een bestuur krijgt dat van aanpakken weet.